Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 61 | 1 | 201-228

Article title

Ocena metodologicznej i praktycznej jakości fokusa – propozycja procedury

Content

Title variants

EN
Methodological and practical evaluation of fokus group interview (FGI) – a propos al of evaluative procedure.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Naczelnym celem praktyków badań FGI jest pozyskanie informacji umożliwiających zleceniodawcom badań rozstrzygnięcie pytań problemowych lub problemów decyzyjnych – uzyskanie informacji różnorodnych, nasyconych i unikalnych. Na podstawie naszych badań stwierdzamy, że na jakość merytoryczną badania FGI wpływa siła aktywacji poszczególnych efektów grupowych. Precyzując, wymiar nasycenia informacji jest regulowany przez siłę aktywacji efektu stymulacji i śnieżnej kuli, z kolei dwa pozostałe wymiary (różnorodność i unikalność informacji) są pochodną stopnia nasilenia efektu bezpieczeństwa, spontaniczności oraz syndromu grupowego myślenia. Skoro istnieje przełożenie między metodologiczną a praktyczną jakością badania FGI, warto poszukiwać czynników mogących różnicować siłę aktywacji efektów grupowych. Nasz artykuł jest propozycją uwzględniającą wskaźniki i zasady pozwalające w sposób zobiektywizowany sprawdzić, czy analizowana zmienna (np. cecha osobowości dyskutanta) jest czynnikiem faktycznie różnicującym nasilenie efektów grupowych i tym samym pośrednio oddziałującym na praktyczną jakość badania FGI.
EN
The main goal of FGI praxis is to gather (diverse, rich and unique) pieces of information that can help clients, for whose companies the research is conducted, address the problems or decisions that they need to make. Based on our research results we can claim that the strength of the activation of different group effects influences the quality of merit in FGI research. To be precise, the dimension the snowballing effect. The other two dimensions (diversity and uniqueness) derive from the level of the intensity of the security effect, the spontaneity effect and the group thinking syndrome. If there is a relation between methodological and practical research quality in FGI, it is worth looking into factors that can differentiate the strength of the activation of these group effects. Our article is a proposal (of how it might be done) that involves indicators and rules allowing for the objective testing of whether an analyzed variable (e.g. a feature of character of a focus group participant) is an actual factor that differentiates the escalation of group effects and at the same time indirectly affects the practical quality of FGI.

Year

Volume

61

Issue

1

Pages

201-228

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

References

 • Akert R.M., Aronson E., Wilson T.D. [2004], Psychologia społeczna, Zysk i S-KA Wydawnictwo, Poznań.
 • Bernacka R.E. [2004], Konformizm i nonkonformizm a twórczość, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Domachowski D. [2007], Przewodnik po psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Janis Irving L. [1972], Victims of Groupthink, New York: Houghton Mifflin.
 • Janis Irving L. [1982], Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes. Second Edition. New York: Houghton Mifflin.
 • Konecki K. [2000], Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Lisek-Michalska J. [2007], Lisek-Michalska J., Daniłowicz P., (red.) (2007) Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, Wydanie II poszerzone, Łódź: Wyd. UŁ
 • Malinowski H. [2007], Badanie dynamiki grupy w fokusie, [w:] Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą (red.) P. Daniłowicz, J. Lisek-Michalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Nikodemska-Wołownik A.M. [1999], Jakościowe badania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Oyster C. K. [2002], Grupy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
 • Szmatka J. [2007], Małe struktury społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Tarkowska E. [1999], Konformizm, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. IV., (red.) Z. Bokszański, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0474d2ee-fa08-461b-96ec-e137d5c5ae1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.