Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 494 | 123-131

Article title

Problemy pszczelarstwa w Polsce

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

Pszczelarstwo stanowi bardzo ważny element gospodarki żywnościowej państwa. Pszczoły dokonują ponad 80% zapyleń, są również producentami coraz bardziej docenianego w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i medycznym miodu, którego lecznicze i zdrowotne właściwości są coraz częściej tematem wielu prac. Powstaje pytanie, jakie problemy dotykają dzisiejsze gospodarstwa pasieczne w Polsce. W literaturze przedmiotu spotyka się od pewnego czasu problem wymierania pszczół (masowe ginięcie rodzin pszczelich), który obok warrozy i zgnilca amerykańskiego stanowi główną przyczynę zmniejszania się populacji pszczół na wielu terenach. Wśród artykułów poświęconych pszczelarstwu znaleźć można również pojawiający się coraz częściej problem tzw. miodu cementowego. Ogromną barierą w rozwoju polskiego pszczelarstwa jest również gwałtowne zmniejszanie się pasiecznictwa zawodowego na rzecz amatorskiego. Celem pracy jest przedstawienie bieżących problemów rynku pszczelarskiego w Polsce i analiza aktualnych barier rozwoju tego sektora gospodarki.

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0476a197-d64d-496a-9d90-c407af1dccd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.