PL EN


2014 | 2 | 71-85
Article title

Wpływ designu na decyzje zakupowe konsumentów dóbr luksusowych

Content
Title variants
EN
The role of design in the strategy of creating luxury good
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dzisiejszych czasach design produktów luksusowych jest znaczącym elementem strategii produktowej. To także uznany czynnik innowacji. Jego rola stale się umacnia na rynku dóbr luksusowych, ze względu na wciąż rosnące zainteresowanie tymi dobrami. Warte podkreślenia jest także to, że nawet kryzys gospodarczy na świecie nie wpłyną znacząco na kondycję tego rynku. Celem artykułu jest zaprezentowanie rynku dóbr luksusowych, analiza charakteru tych dóbr oraz sposobów ich postrzegania przez współczesnych konsumentów. Wskazano także na rosnące znaczenie designu produktu jako czynnika determinującego decyzje konsumentów.
Year
Volume
2
Pages
71-85
Physical description
Contributors
author
 • Dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,
 • Dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,
References
 • Allen J.T., Dimock M. (2007), A Nation of Haves and Have-Nots? Far More Americans Now See Their Country as Sharply Divided Along Economic Lines, Pew Research Center Publications.
 • Bagwell L.M., Bernheim B.D. (1996), Veblen Effects in a Theory of Conspicous Consumption, „The American Economic Review”, ABI/INFORM Global
 • Breit W., Hochman H.M. (1971), Readings in Microeconomics, Second Edition, Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York.
 • Chua R.Y.J., Xi Zou (2009), The Devil Wears Prada? Effects of Exposure to Luxury Goods on Cognition and Decision Making, Working Paper 10-034.
 • Dębicka K., Sztuka a design – wspólnota czy rozbieżność, http://debicka.art.pl/Nowosci/KarolinaDebicka_Sztuka_a_design.pdf, dostęp 11.12.2013.
 • Dubois D., Duquesne P. (1993), The Market for Luxury Goods, Income versus Culture, „European Journal of Marketing”, Vol. 27 (1).
 • Eastman J.R., Goldsmith R.E., Flynn L.R. (1999), Status Consumption in Consumer Behavior: Scale Development and Validation, „Journal of Marketing Theoryand Practice”, Vol. 7.
 • Escalas J., Bettman J.R. (2005), Self-Construal, Reference Groups, and Brand Meaning, „Journal of Consumer Research”, Vol. 32 (3).
 • Feltovich N., Harbaugh R., To T. (2002), Too Cool for School? Signaling and Countersignaling, „RAND Journal of Economics”, Vol. 33 (4).
 • Gobé M., Best Practice Standard, www.emotionalbranding.com, dostęp dnia 13.02.2014.
 • Gorb P. (1995), Managing Design in an Uncertain World, „European Management Journal”, Vol. 13 (1).
 • Han Y.J., Nunes J.C., Drèze X. (2010), Sugnaling Status with Luxury Goods: The Role of Brand Prominence, „Journal of Marketing”, Vol. 74.
 • HeineK., Sikora T. (2012), Pojêciemarki luksusowej, http://www.conceptofluxurybrands.com/content/20130514_Pojêcie%20Marki%20Luksusowej_Heine_Sikora.pdfments_and_activies_of_topical_editors_traditional_ journals.pdf, dostęp dnia 05.03.2014
 • Kemp S. (1998), Perceiving luxury and necessity, „Journal of Economic Psychology”, Vol. 19 (5).
 • Kozielski R., Drezner J. (2009), Zaklinanie emocji, „Marketing w praktyce”, nr 6.
 • Leibenstein H. (1950), Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers’ Demand, „The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 64 (2).
 • Mruk H., Rutkowski I.P. (2001), Strategia produktu, PWE, Warszawa.
 • Raport KPMG Rynek dóbr luksusowych w Polsce (2010), Warszawa.
 • Rothwell R., Gardiner P., (1983), The Role of Design in Product and Process Change, „Design Studies“, Vol. 4 (3).
 • Tynan C., Mckechine S., Chhuon C. (2010), Co-creating value for luxury brands, „Journal of Business Research”, Vol. 63 (11).
 • Ulwick A.W. (2009), Czego chcą klienci? Tworzenie przełomowych produktów i usług dzięki innowacji ukierunkowanej na rezultaty, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Veen van der M. (2003), When is food a luxury?, „World Archaeology”, Vol. 34 (3).
 • White K., Dahl D.W. (2006), To Be or Not Be? The Influence of Dissociative Reference Groups on Consumer Preferences, „Journal of Consumer Psychology”, Vol. 16 (4).
 • White K., Dahl D.W. (2007), Are All Out-Groups Created Equal? Consumer Identity and Dissociative Influence, „Journal of Consumer Research”, Vol. 34.
 • www.pewresearch.org/pubs/593/haves-have-nots.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-047aef75-6595-4083-8125-379806fdafd2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.