Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2003 | 6 | 67-76

Article title

Przejawy procesu globalizacji w przemyśle województwa śląskiego

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Globalizacja jest ostatnio modnym i nośnym terminem obecnym w pracach każdego, kto zajmuje się sprawami współczesnego świata. Świadczą o tym zaczerpnięte z różnych opracowań określenia, takie jak „globalna wioska”, „globalne społeczeństwo”, „globalna gospodarka”, „globalny przemysł” itp. Nie wyjaśniają one jednak zakresu pojęcia „globalizacja”. Mimo istnienia różnych definicji, żadna nie jest powszechnie akceptowana.

Keywords

Contributors

author
  • Uniwersytet Śląski, Katowice

References

  • Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Kraków
  • Fiat 100 lat później, „Illustrato” – numer specjalny lipiec 2001
  • Giddens A., 1997, Consequences of Modernity, Cambridge
  • Jubileusz 5-lecia KSSE, Informator KSSE, kwiecień/maj 2001
  • Kołodko G., 2001, Moja globalizacja czyli dookoła świata i z powrotem, Toruń
  • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Poznań
  • Thurow L., 1998, Przyszłość kapitalizmu, Wrocław
  • Zorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04878737-3b6d-4fce-85b3-73d91fa6f112
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.