PL EN


2013 | 3 | 51-55
Article title

Wiedza o zdrowiu u absolwentów warszawskich gimnazjów w odniesieniu do zaleceń podstawy programowej kształcenia ogólnego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Knowledge about health in the Warsaw middle school graduates’ in view of the general education core curriculum
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
An objective of general education core curriculum to include health education to the science subjects and physical education seemed to be reasonable. Health issue, which is an important part of the curriculum of life science and biology mentions about the health hazard of the young people, which include the risk of infectious diseases and diseases transmitted by sexual intercourse. These issues are known by students too little and often overlooked by teachers. It seems that between the health education in schools and the level of competencies of young people, there should be a correlation. Due to the growing interest in long-term investment in the health public, the role of education in the prevention of these diseases is significant.
PL
Słusznym założeniem podstawy programowej kształcenia ogólnego było włączenie edukacji zdrowotnej do przedmiotów przyrodniczych i wychowania fizycznego. Problematy ka zdrowia, która stanowi ważną część programu nauczania przyrody i biologii uwzględnia zagrożenia zdrowotne młodego pokolenia, do których zaliczane jest ryzyko wystąpienia chorób zakaźnych oraz chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych. Zagadnienia te są zbyt mało znane uczniom i często pomijane przez nauczycieli. Wydaje się, że pomiędzy edukacją zdrowotną w szkole a poziomem umiejętności młodzieży powinna istnieć korelacja. Ze względu na wzrastające zainteresowanie długofalową inwestycją w zdrowie społeczeństwa rola edukacji w zakresie profilak tyki tych chorób jest istotna.
Year
Issue
3
Pages
51-55
Physical description
Dates
published
2013-09-13
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-048d68dc-3b5a-4272-b2f9-f40ea59421b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.