PL EN


2017 | 12 | 4 | 415-425
Article title

International Cooperation Between Cities Based on the Example of the Cittaslow Network

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
International cooperation between cities is conducted in numerous spheres, including economic, social, and cultural. It is determined by various factors such as the similarities and previous interrelations between cities, a desire to exchange good practices for management and quality of life improvement and by economic conditions. An example of international cooperation between cities is the Cittaslow network. The aim of this article is to present the concept of international cooperation between cities based on the example of the cities of the Cittaslow network and to identify the determinants and benefits of such cooperation. The Cittaslow network is an affiliation of over 230 cities from all over the world. The reason for their cooperation is the similarities between them, in this case, with respect to their size and the development model they have adopted. Within the Cittaslow network, cooperation takes place between small cities which want to grow in accordance with the “slow” movement principles and make such cooperation very advantageous for the following spheres: environmental, social, economic and spatial.
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
415-425
Physical description
Dates
published
2017-12-11
Contributors
References
 • Augustyn A. 2011. Idea Cittaslow jako koncepcja zrównoważonego rozwoju małych miast. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 25: 745-757.
 • Ball S. 2015. Slow Cities. In: Theme Cities: Solutions for Urban Problems. Ed. W.K.D. Davies. Springer, New York.
 • Buś-Bidas A. 2012. Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość-Edukacja, 8: 300-313.
 • Cittaslow List. http://www.cittaslow.org/sites/default/files/content/page/files/246/cittaslow-list-may-2017. pdf (access: 28.06.2017).
 • Czapiewska G. 2011. Współpraca partnerska miast jako instrument rozwoju samorządności lokalnej. Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, 1: 41-52.
 • Douglass M. 2002. From global intercity competition to cooperation for livable cities and economic resilience in Pacific Asia. Environment & Urbanization, 14(1): 53-68.
 • Furmankiewicz M. 2002. Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych. Studia Regionalne i Lokalne, 1(8): 5-24.
 • Gruszecka-Tieśluk A. 2013. Sieć Cittaslow - strategią rozwoju małych miast w Polsce? Studia Ekonomiczne, 144: 383-393.
 • Kaczmarek G., Herbst J. 2016. Kształtowanie relacji w partnerstwach. In: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju. Ed. T. Potkański. związek Miast Polskich, Poznań.
 • Manifest miast SLOW dla nowego humanizmu bycia i mieszkania. 2011, http://cittaslow-polska.pl/images/PDF/Manifest-miast-Cittaslow.pdf (access: 11.07.2017).
 • Mazur-Belzyt A. 2014. Współczesne podstawy rozwoju małych miast na przykładzie sieci miast Cittaslow. Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, XI(III): 39-45.
 • Mierzejewska L. 2004. Przyrodnicze aspekty rozwoju zrównoważonego. Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Międzynarodowy statut Cittaslow z 21 czerwca 2014 roku. 2014. http://cittaslowpolska.pl/im-ages/PDF/miedzynarodowy-statut-cittaslow.pdf (access: 11.07.2017).
 • Szelągowska A. 2014. Slow city jako innowacyjna koncepcja rozwoju miast. In: Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce. Ed. M. Bryx. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Taylor P. J. 2004. The World City Network. Routledge, London.
 • Trzepacz P., Płaziak M., Więcław-Michniewska J. 2015. Geografia współpracy międzynarodowej polskich miast. In: Miasto w badaniach geografów. Eds. P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Brzesko-Sermak, A. Kołoś. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-048e5511-e07c-4540-ae99-17eba5073a49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.