Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 497 | 36-52

Article title

Założenia treści prawa zamówień publicznych

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Polska regulacja ustawowa zamówień publicznych ma charakter mieszany, dotyczy zarówno instrumentów cywilnoprawnych, jak i administracyjnoprawnych, w tym finansowych, a nawet karnych. Jej analiza wymaga zatem uwzględnienia zróżnicowanego charakteru przepisów oraz zastosowania racjonalnej koncepcji ich zespolenia, z zachowaniem niezbędnej spójności i przejrzystości, a także jasnego odzwierciedlenia przesłanek kwalifikacji poszczególnych instrumentów. Gruntownej weryfikacji wymagają zwłaszcza kwestie organizacyjne, ze statusem i rolą zamawiającego – organizatora postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz kontrolą zarządczą, zagadnienia rzutujące na zwiększenie gwarancji równego dostępu do zadań finansowanych ze środków publicznych, związane z ochroną interesów drobnych przedsiębiorców, skomplikowana problematyka przebiegu procedury przetargowej z uwzględnieniem postulatów dalszego jej uproszczenia i przyspieszenia, z zastosowaniem zasad komunikacji elektronicznej, a także rozwiązania zmierzające do wzmocnienia efektywności środków odwoławczych.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04903324-f93a-47d8-95a0-bfd1ea70237f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.