Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1 | 105-118

Article title

Edukacja i szkolenia – przegląd europejskich problemów

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ostatnich latach zaczęto w krajach europejskich w większym stopniu zwracać uwagę na edukację, która poprzez kumulowanie kapitału ludzkiego przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Proces kształcenia, rozwijania swoich umiejętności, niewątpliwie służy pomnażaniu siły każdego przedsiębiorstwa, regionu czy gospodarki. Prowadzone w konsekwencji badania naukowe i prace rozwojowe obejmują prace twórcze podejmowane systematycznie w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie oraz w celu wykorzystania tego zasobu wiedzy do opracowania nowych zastosowań. Zarówno edukacja, jak i prowadzone w jej następstwie badania naukowe z całą pewnością służą pomnażaniu kapitału ludzkiego.
EN
In recent years European countries increasingly pay attention to education, which through the accumulation of human capital contributes to economic growth. The process of education, develop their skills, no doubt's for multiplication of force of any enterprise, region or economy. Carried out as a consequence of research and development include creative work undertaken systematically in order to increase the resource of knowledge, including knowledge of man, culture and society, and in order to use this resource of knowledge to develop new applications. Both education and carried out in its wake research certainly can use multiplication of human capital.

Year

Volume

1

Pages

105-118

Physical description

References

  • Education and Training, http://ec.europa.eu/education/ [27.11.2018]
  • Education at a Glance 2018, http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/ [11.02.2019]
  • Eurostat regional yearbook 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/publications/statistical-books/regional-yearbook [10.12.2018]
  • Handbook on measuring equity in education, https://www.voced.edu.au/content/ngv%3A80374 [11.02.2019]
  • Key figures on Europe 2018 — Statistics illustrated — 2018 edition, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-EI-18-001 [11.02.2019]
  • Smarter, greener, more inclusive - indicators to support the Europe 2020 strategy, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Smarter,_greener,_more_inclusive_-_indicators_to_support_the_Europe_2020_strategy [11.02.2019]
  • Strategiczne ramy europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia, https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_pl [11.02.2019]
  • Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context — 2018 edition, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-01-18-656 [11.02.2019]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0490cb58-d7b0-4866-93e5-fbb8484a41af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.