PL EN


Journal
2015 | Tom XII (LIII), fasc. A | 165-170
Article title

PALAZZOLO ACREIDE, SlCILY, ITALY. EXCAVATIONS IN 2014

Title variants
PL
Palazzolo Acreide, Sycylia, Włochy. Wykopaliska w 2014 r.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Stanowisko archeologiczne Akrai ulokowane jest na południowo-zachodnich obrzeżach współczesnego miasteczka Palazzolo Acreide, w południowo-wschodniej części Sycylii, w prowincji Syrakuzy. Historia zainteresowań tym starożytnym ośrodkiem miejskim oraz tradycja studiów badawczych i prac wykopaliskowych w jego obrębie jest nadzwyczaj długa i bogata. Jednakże przeprowadzone dotychczas badania dostarczyły przede wszystkim wiedzy ogólnej związanej z historią miasta i skupiły się na okresie od jego założenia około 664/663 roku p.n.e. do upadku Syrakuz w 212 roku p.n.e. od 2009 roku na terenie stanowiska archeologicznego, na podstawie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa prowadzone są prace badawcze, w tym od 2011 roku badania wykopaliskowe, które koncentrują się w części mieszkalnej miasta. W trakcie sezonu wykopaliskowego w 2014 skupiono się przede wszystkim na odsłonięciu i zadokumentowaniu faz późnoantycznych, w tym warstw destrukcyjnych, powstałych w trakcie trzęsienia (lub serii trzęsień) ziemi w latach 60. i 70. Iv w. n.e., warstw wyrównawczych oraz wtórnego zaadaptowania obszaru na potrzeby gospodarczo-wytwórcze (Ryc. 1, 2). W poziomie warstw wyrównawczych, zalegających poniżej konstrukcji późnoantycznych, znalazł się mocno przemieszany i niejednorodny materiał zabytkowy. Wraz z materiałem późnoantycznym, z III-IV w. n.e., w warstwie wystąpiły zabytki zarówno archaiczne, jak i hellenistyczne, co może świadczyć o tym, że nowy poziom użytkowy tworzono z wszelkich dostępnych materiałów, pozyskując ziemię do przykrycia zagruzowania z rozmaitych, być może nieużytkowanych już w tym czasie części miasta. Po wyrównaniu i przystosowaniu poziomu do dalszego użytkowania, wzniesiono nowe konstrukcje, które cechuje niedbałość, nieprzemyślany dobór wtórnie wykorzystanych elementów - nie tylko detali architektonicznych, ale również fragmentów kamiennych mortariów czy pras do oliwy. Wprawdzie struktury i wtórne podziały pomieszczeń odpowiadają w przybliżeniu przebiegowi oryginalnych murów domu późnohellenistyczno-rzymskiego, jednak są raczej prowizoryczne. W zarejestrowanej fazie wtórnego zaadaptowania pomieszczeń odsłonięto także obszar służący celom produkcyjno-gospodarczym. Pod takim terminem kryją się nie tylko jamy śmietniskowe, ale przede wszystkim strefy wygospodarowane do celów wytwórczych. ogromna liczba kościanych szpil, plakietek i półproduktów, igieł brązowych, forma do terakot, a przede wszystkim niewielkie piecyki, z rozrzuconym żużlem i fragmentami przetapianych brązowych przedmiotów, świadczą o intensywnej działalności produkcyjnej prowadzonej w tym miejscu (Ryc. 3).
Journal
Year
Pages
165-170
Physical description
Contributors
References
 • BERNABO BREA L., 1956 Akrai, Catania.
 • BERNABO BREA L., 1986 Il tempio di Afrodite di Akrai, Napoli.
 • CHOWANIEC R., 2013 Ancient Akrai in the Light of New Researches. Non-Invasive Researches in Palazzolo Acreide, South-Eastern Sicily, (in:) L. Bombardieri et al. (eds.), SoMA 2012. identity and connectivity: Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean Archaeology, Florence, Italy, 1-3 March 2012, BAR International Series 2581, vol. 2, Oxford, 965-971.
 • CHOWANIEC R., 2015, General Remarks on the New Archaeological Studies in Akrai (2009-2014), (in:) R. Chowaniec (ed.), Unveiling the Past of an Ancient Town. Akrai/Acrae in South-Eastern Sicily, Warsaw, 31-41.
 • CHOWANIEC R., REKOWSKA M., 2013 Rediscovering the Past. Ancient Akrai in Sicily, (in:) W. Dobrowolski, T. Płóciennik (eds.), Et in Arcadia ego. Studia memoriae Professoris Thomae Mikocki dicata, Varsoviae, 261-271.
 • COPANI F., 2008 Acre e Casmene. L’espansione siracusana sui monti Iblei, (in:) G. Zanetto, M. ornaghi (eds.), Argumenta Antiquitatis. Seminari 2008, Quaderni di Acme 109, Milano, 11-21.
 • DOMINGUEZ A.J., 2006 Greeks in Sicily, (in:) G.R. Tsetskhladze (ed.), Greek Colonisation. An Account of Greek Colonies and Other Settlements Overseas, Leiden - Boston, 253-357.
 • DOMŻALSKI K., 2015 Roman and Late Antique Fine Potteryfrom Akrai (2011-2014). First Discoveries and Research Problems, (in:) R. Chowaniec (ed.), Unveiling the Past of an Ancient Town. Akrai/Acrae in South-Eastern Sicily, Warsaw, 277-293.
 • JUDICA G., 1819 Le antichita di Acre scoperte, descritte e illustrate, Messina.
 • LEITCH V., 2011, Location, Location, Location: Characterizing Coastal and Inland Production and Distribution of Roman African Cooking Ware, (in:) D. Robinson, A. Wilson (eds.), Maritime Archaeology and Ancient Trade in the Mediterranean, oxford Centre for Maritime Archaeology Monograph 6, oxford, 169-195.
 • LEITCH V., 2013 Reconstructing History through Pottery: the Contribution of Roman NAfrican Cookwares, “Journal of Roman Archaeology” 26/1, 281-306.
 • ORSI P., 1891 Palazzolo Acreide. Resti siculi in contrada Sparano, “Notizie degli Scavi di Antichita” without no., 355-357.
 • WlCENCIAK U., 2015 Kitchen and Cooking Wares. First Remarks, (in:) R. Chowaniec (ed.), Unveiling the Past of an Ancient Town. Akrai/Acrae in South-Eastern Sicily, Warsaw, 249-276.
 • WIĘCEK T., CHOWANIEC R., GUZZARDI L., 2014, Greek Akrai and roman Acrae. New Numismatic evidence. Polish-Italian Archaeological excavations, “Archeologia” (Warsaw) LXII-LXm (2011-2012), 19-30.
 • WILSON R.J.A., 1988 Trade and industry in Sicily during the roman empire, (in:) H. Temporini (ed.), Politische Geschichte (Provinzen und Randvolker: Sizilien und Sardinien; Italien und Rom; Allgemeines). Sizilien und Sardinien, Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt 2.11,1, Berlin - New York, 207-305.
 • WILSON R.J.A., 1990 Sicily under the Roman Empire: The Archaeology of a Roman Province, 36 B.C.-A.D. 535, Warminster.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0495c39f-bab9-4159-80a3-93c87dca54bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.