Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3 | 63-79

Article title

K historii varhan poutní basiliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce

Authors

Content

Title variants

EN
From the history of the organ at the Pilgrimage Basilica of Our Lady of Visitation in Svaty Kopecek near Olomouc

Languages of publication

CS EN

Abstracts

EN
Organ at the Pilgrimage Basilica of Our Lady of Visitation in Svaty Kopecek was built by the Brno organ builders Johann David Sieber († 1723) and Antonín Richter († 1765) in 1722−1726 and was one of the most important and greatest instruments of its time. It probably had 31 stops and cost at least 6,000 zl. Some historical sources and facts have not yet been known (especially Parish chronicle – Farní kronika). The organological comparison could only be performed after the restoration of similar organs (Polná, Wien). During the 18th and 19th centuries was continuously repaired. The general restoration was made in 1877 by the Brno organ builder Filip Komínek for 1,350 zl. In 1895, the organ was rebuilt by the Prague organ builder Heinrich Schiffner for 3,350 zl. in the spirit of the Cecilian reform. Nevertheless, the instrument still contained the original Baroque pipes. In 1932, the organ was rebuilt and extended by the Krnov firm of the Rieger brothers for 26,135.25.- Kč, and other pipes from the original organ (especially the prospect of the Great Organ - Hauptwerk) were destroyed. The organ was in the 1990s removed and into the original organ case was built in 1992−1998 new neo-baroque instrument II / 25, op. 2, by Jaroslav Stavinoha from Valasske Bystrice for 3.8mil Kč. It was generally known that nothing of the older organ was preserved. In 2015, the components of the basilica organ were found in Jihlava: Sieber / Richter Organ: 3 pedal registers from wood and 8´ pedal prospect; Schiffner / Rieger: string stops and parts of the technical background of the organ (wind system components).

Contributors

author
  • Organolog Arcidiecése Olomoucké, Olomouc

References

  • DOPIS. Korespondence mezi Římskokatolickou farností na Svatém Kopečku a Památkovým ústavem v Olomouci ze dne 16. 2. 1996. Archiv zmíněného farního úřadu.
  • FARNÍ KRONIKA. V archivu Římskokatolického farního úřadu na Svatém Kopečku u Olomouce. Jedná se o autentické zápisy a různé opisy s přípisy dění v místě od duchovních správců z doby 2. pol. 17. stol. až po r. 2000.
  • FRIDRICH Z. (1968). K dějinám varhan na Kopečku a na Hradisku u Olomouce. „Hudební věda“ 5, 128−138.
  • NAVŠTÍVENÍ. Pamětní list (brožura) k slavnosti svěcení nových varhan v poutní basilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. 12. 12. 1998. Vydali strahovští premonstráti na Svatém Kopečku. Texty k historii varhan od Antonína Schindlera (1925−2010) a Bohuslava Smejkala (1924−2015).
  • SBÍRKA (1757). Sammlung einiger Nachrichten von berühmten Orgelwerken in Teutschland. Breslau: Carl Gottfried Meyer, 75.
  • SEHNAL J. (2003). Barokní varhanářství na Moravě, I. díl – Varhanáři. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.
  • SEHNAL J. (2004). Barokní varhanářství na Moravě, II. díl – Varhany. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.
  • SEHNAL J. (2018). Barokní varhanářství na Moravě, III. díl – Dodatky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
  • www1: svatykopecek.cz/historie.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-049d5896-861c-40c8-9d88-e6027b5ea4f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.