Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 40 | 8(473) | 9-16

Article title

Makroekonomiczne determinanty wynagrodzenia minimalnego. Na marginesie artykułu prof. W. Rutkowskiego

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Minimum wage and macroeconomics. On the professor Rutkowski paper

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Spór o wpływ minimalnego wynagrodzenia na zatrudnienie i bezrobocie, koszty pracy oraz konkurencyjność gospodarki ogranicza się do badania relacji wynagrodzenia minimalnego do przeciętnego. Jednak większość autorów uznaje wynagrodzenie przeciętne jako zmienną niezależną. Nie analizuje się równocześnie udziału wynagrodzeń w PKB i zysków przedsiębiorstw oraz relacji między wzrostem przeciętnych wynagrodzeń i produktywności. Bez wprowadzenia tego elementu analiza relacji wynagrodzeń minimalnych i przeciętnych jest oderwana od głównych parametrów systemu społeczno-gospodarczego (wzrostu PKB, zysków i produktywności pracy). Spróbujemy to udowodnić w tym artykule.
EN
The paper deals with macroeconomic determinants of minimum wages in Poland, long-term trends in growth of average and minimum wages (1995–2013) and evolution of unemployment rates. Minimum wage policies are treated as an integral element economic development policy, income policy and employment policy. The author has defined basic functions of minimum wages: income function, motivation function, costs function, effective demand promotion function. The author concludes that the latter function is completely neglected by employers in Poland. In the second part of the papers the author deals with analysis of relation between growth of labour productivity and wages, increment of profits and wage fund in the enterprise sector. In final part the paper deals with comparative analysis of minimum wages and co-called social minimum of income for different categories of households. In conclusion, the author suggests the wide gap between growth of productivity, profits and wages in period 2001–2012.

Year

Volume

40

Issue

Pages

9-16

Physical description

Contributors

  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

References

  • Baczewski G., Sarzalska M., Zielonka M. (2013), Analiza poziomu minimalnego wynagrodzenia w Polsce, "Dialog" nr 1 (36).
  • Chcemy, żeby W M wzrosło o 120 zł i wyniosło 1720 zł, a najlepiej do 50% przeciętnego wynagrodzenia. T. Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych (2013), "Dziennik Trybuna" z 2 czerwca.
  • GUS (2011), Badania budżetów gospodarstw domowych w 2010 г., Warszawa.
  • Kurowski P.(2012), Minimum egzystencji i minimum socjalne w 2011 r. Dane średnioroczne, "Polityka Społeczna" nr 5-6.
  • MPiPS (2008), Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, Warszawa.
  • Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, wydanie polskie, PWN, Warszawa.
  • Umowa społeczna. Gospodarka - Praca - Rodzina - Dialog (2006), IPiSS, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04a06ffb-0eed-4a6a-bd7c-85c3010d15ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.