PL EN


Journal
2012 | 34 | 179-189
Article title

Niepewność na temat moralnego statusu embrionów ludzkich a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna

Content
Title variants
EN
The uncertainty about the moral status of human embryos and preimplantation genetic diagnosis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście omawiam tę część internetowej dyskusji, przeprowadzonej w listopadzie 2012 r. na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, która dotyczyła niepewności na temat moralnego statusu embrionów ludzkich. W trakcie dyskusji PTB na temat Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) pojawił się następujący argument: skoro spór o moralny status embrionu jest nierozstrzygalny, to powinniśmy opowiedzieć się przeciwko moralnej dopuszczalności wykonywania PDG na embrionach, a także przeciwko prawnej dopuszczalności tego rodzaju diagnostyki. W tekście omawiam tezy Stanowiska i zdań odrębnych, które wywołały tę część dyskusji, a potem koncentruję się na następujących problemach: (I) dopuszczalność stosowania narzędzi teorii decyzji w debatach etycznych; (II) procedura podejmowania decyzji przez ciała doradcze w sytuacji niepewności moralnej; (III) znaczenie osiągnięć nauk biologicznych przy ustaleniu statusu moralnego embrionu; (IV) możliwość kompromisu w sytuacji pluralizmu wartości; (V) znaczenie statusu moralnego embrionów dla oceny moralnej i prawnej dopuszczalności PDG.
EN
In this paper I report the discussion about the argument from moral uncertainty that took place in November 2012 during the debate on the website of the Polish Bioethics Society on preimplantation genetic diagnosis (PGD). The discussion was initiated by the Statement on PGD made by the Bioethics Committee of the Polish Academy of Sciences. Here I discuss the theses of the Statement and dissenting opinions that initiated the debate, then I concentrate on the following issues: (I) the permissibility of using the tools of decision theory in situations of moral uncertainty; (II) the procedure of decision-making by advisory boards in the face of moral uncertainty; (III) the importance of biological discoveries for the moral status of embryos; (IV) the possibility of a compromise in situations of value pluralism; (V) the relevance of moral status for the moral and legal permissibility of PDG.
Journal
Year
Issue
34
Pages
179-189
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
References
  • Żuradzki [2012] – T. Żuradzki, Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony, „Diametros” (32) 2012, s. 131–159.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04a0fbc5-e3bd-4812-b592-add16c6db1a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.