PL EN


2019 | 2(24) | 29-44
Article title

REKONSTRUKCJA KUCHNI HISTORYCZNEJ W DOLNOŚLĄSKICH ZAMKACH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

Content
Title variants
EN
RECONSTRUCTION OF THE HISTORICAL CUISINE IN THE LOWER SILESIA CASTLES ON SELECTED EXAMPLES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono wybrane inicjatywy rekonstrukcji kulinarnej na przykładzie działalności dolnośląskich zamków w zakresie “gastronomii retro”. Analizowanymi projektami są: Festiwal Kuchni Historycznej – Twierdza Smaków organizowany w zamku Czocha oraz kolacja degustacyjna nawiązująca do kuchni Hochbergów zrealizowana w zamku Książ. Opisano źródła informacji o kuchni historycznej i sposobach jej rekonstrukcji. Dokonano charakterystyki dwóch wytypowanych do badania zamków dolnośląskich przystosowanych do celów turystycznych. Przedstawiono inicjatywy związane z rekonstrukcją kuchni historycznej w badanych zamkach na Dolnym Śląsku.
EN
The study presents selected initiatives of culinary reconstruction on the example of the activity of Lower Silesian castles in the retro gastronomy. The analyzed projects are: Historical Cuisine Festival – Fortrees of Tastes, organized in the Czocha castle and a tasting dinner referring to the Hochberg cuisine, realized in the Książ castle. The sources of information about historical cuisine and its reconstruction are described. Characteristics of selected the Lower Silesia castles adapted for tourism purposes were selected, which were selected for the study. The initiatives related to the reconstruction of historical cuisine in the studied castles in the Lower Silesia have been presented.
Year
Volume
Pages
29-44
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
References
 • Brzozowska E., Kuchnia polska jako wyróżnik odrębności narodowej, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności „Żywność – Nauka, Technologia, Jakość” 2003, 3.
 • Czerniecki S., Compendium ferculorum, albo zebranie potraw, oprac. J. Dumanowski, M. Spychaj, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2010.
 • Jakimowicz-Klein B., Jurewicz W., Smaki Dolnego Śląska, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Wrocław 2018.
 • Kleśta-Nawrocka A., Kucharz doskonały. Historyczno-kulturowy fenomen kuchni staropolskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne, Toruń 2016.
 • Kuchowicz Z., Obyczaje staropolskie XVII i XVIII w., Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1975.
 • Łozińska M., Łoziński J., Historia polskiego smaku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Matras A., „Pieprzno i szafranno, moja mościa panno”. Staropolskie książki kucharskie i obrazy staropolskiego ucztowania, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Nauki Społeczne” 2016, 14(3).
 • Obyczaje w Polsce, red. A. Chwalba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Orłowski D., Woźniczko M., Kuchnia staropolska i jej wykorzystanie w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej dworów, zamków i pałaców, [w:] Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, red. K. Obodyński, M. Ďuriček, A. Nizioł, Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Rzeszów 2009.
 • Przybylska A., Funkcja i kompozycja w obrzędach i rytuałach polskiej kultury – kuchnia w pałacach i dworach polskich w XVIII i XIX w., [w:] Kultura i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura, red. W. Żarski przy współpracy T. Piaseckiego, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2017.
 • Szymanderska H., Na polskim stole. Przepisy i tradycje szlacheckie, Świat Książki, Warszawa 2005.
 • Wielądko W., Kucharz doskonały pożyteczny dla zatrudniających się gospodarstwem […] pomnożony przez Wojciecha Wielądka, seria Monumenta Poloniae Culinaria, t. III, oprac. J. Dumanowski, A. Kleśta-Nawrocka, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2012.
 • http://www.hotelewam.pl/hotele/sucha-zamek-czocha/ [9.01.2019].
 • https://www.ksiaz.walbrzych.pl/turystyka/ [9.01.2019].
 • https://www.ksiaz.walbrzych.pl/turystyka/aktualnosci/kolacja-degustacyjna-w-dawnej-kuchni [30.12.2018].
 • https://www.ksiaz.walbrzych.pl/turystyka/hotel [9.01.2019].
 • http://www.kuchniawroclawia.pl/7,Wiesci_z_Dolnego_Slaska.htm?id=1444 [9.01.2019].
 • https://www.mojegotowanie.pl/smak-i-styl/maciej-nowicki-kulinarna-rekonstrukcja [9.01.2019].
 • http://www.wilanowpalac.pl/krolewskie_menu_kolacja_rekonstrukcyjna_oraz_warsztaty.htm [9.01.2019].
 • http://muzeumksiazkikucharskiej.pl/ [9.01.2019].
 • http://szlakzamkowipalacow.eu/project/zamek-czocha/ [9.01.2019].
 • http://szlakzamkowipalacow.eu/project/zamek-ksiaz/ [9.01.2019].
 • http://szlakzamkowipalacow.eu/szlak/ [9.01.2019].
 • Miller A., Walkiewicz T., Smaki kuchni ziemiańskiej, http://www.lodz.ap.gov.pl/art,46,smaki-kuchniziemianskiej [9.01.2019]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04a1b6f6-9f55-466a-b63a-1b0cba226472
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.