PL EN


2012 | XIV/2 | 141-146
Article title

Категорія художнього простору у фольклорній ліро-епіці українців

Content
Title variants
EN
The Category of Artistic Space in Folklore Lyric-Epic Poetry of the Ukrainian
Languages of publication
PL RU EN
Abstracts
EN
In the paper Yaroslava Konieva considers one of the most important categories of the folklore text poetics – the artistic spaces from the point of view of semiotic cultural anthropology. The author distinguishes sacral-mythological, magic and mythological artistic spaces.
Year
Issue
Pages
141-146
Physical description
Dates
published
2012
References
 • Adamowski J., Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne, Lublin 1999.
 • Конєва Я., Тілесний семіозис простору у слов’янській народній пісенності, в: Філологічні семінари. Літературознавчі методології: практика і теорія, вип. 7, Київ 2004, с. 83–88.
 • Конєва Я., Метафора як магічна метаморфоза, w: Філологічні семінари. Художня форма, вип. 8, Київ 2004, с. 105–111.
 • Конєва Я., „Жіночий” простір у фольклорній культурі українців: хата – нехата – антихата, w: Українська культура в іменах і дослідженнях.
 • Лотман Ю., Б.А. Успенский, Миф – имя – культура, Труды по знаковым системам 1973, т. 6.
 • Лотман Ю.М., О метаязыке типологических описаний культуры, w: idem, Избранные статьи в 3-х томах. Статьи по семиотике и типологии культуры, т. 1, Таллин 1992, c. 390–391.
 • Прокопенко В., Д. Руденко, Логос путі, ейдос простору, в: Збірник Харківського історико-філологічного товариства, т. 2, Харків, Харківське історико-філологічне товариство 1994.
 • Ребошапка I., Народження символу. Аспекти взаємодії обряду та обрядової поезії, Бухарест, Kритерiон 1975.
 • Рекрутські та солдатські пісні, упор. А.О. Іоаніді, О.А. Правдюк, Київ, Наукова думка 1974.
 • Сосенко K., Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечора, репринтне видання, Київ, СІНТО 1994.
 • Топоров B., Пространство и текст, w: Текст: семантика и структура, Москва 1983.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1509-1619
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04a24a6f-cbcc-4ba0-a2f0-7f8f7ecd24ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.