PL EN


2018 | 97(153) | 31-44
Article title

Budżetowanie kosztów pracy jako narzędzie controllingu personalnego

Authors
Content
Title variants
EN
Labour cost budgeting as a tool of personal controlling
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie specjaliści zarządzania zasobami ludzkimi zyskali miano partnera biznesowego. Rola ta wymaga jednak dobrej znajomości jednostki, by móc nie tylko współtworzyć strategiczne rozwiązania dla pracowników, ale i współuczestniczyć w optymalizacji kosztów pracy. Jedną z możliwości w tym zakresie jest wykorzystanie controllingu personalnego, czyli zaadaptowanego dla funkcji personalnej controllingu. Artykuł dotyczy interdyscyplinarnej i złożonej problematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi i rachunkowości. Celem artykułu jest przedstawienie budżetowania kosztów pracy (inaczej to koszty personalne) w kontekście controllingu personalnego, poprzez ukazanie jego istoty oraz kosztów pracy, a także określenie relacji między komórką zajmującą się controllingiem personalnym a komórką zarządzania zasobami ludzkimi. Wnioski wyciągnięte na podstawie krytycznego przeglądu literatury są próbą oceny przydatności budżetowania kosztów personalnych w zarządzaniu oraz zbierają wiedzę na temat budżetowania kosztów pracy. Artykuł może być wskazówką dla badaczy, praktyków oraz dla studentów kierunków ekonomicznych. Zdaniem autorki, budżetowanie kosztów personalnych może mieć kluczowe znaczenie w ich kontrolowaniu.
EN
Contemporary human resource management specialists have the status of business partners. This role requires sufficient knowledge of the organisation, necessary for the specialists to contribute to the development of strategic solutions and cost optimization through, for instance, personal controlling, i.e. controlling adapted to handle the HRM function. The personnel controlling concept comes with a variety of tools, one of which is the labour cost budgeting. This interdisciplinary article presents the complex matter of human resource management in the context of personnel controlling. In particular, it provides an insight into the nature of personnel controlling and labour costs, and describes how personnel controlling units and HRM units are related to each other. Based on a critical review of the literature (mainly international), the article integrates the knowledge of personnel cost budgeting and attempts to evaluate its usefulness for management purposes. Its conclusions can be used as reference by researchers and practitioners (mainly heads of the personnel function and personnel controlling), as well as by economics students. In the author’s opinion, personnel cost budgeting can be a key tool allowing an organisation to control these costs and consequently improving the effectiveness of organisational management.
Contributors
author
  • asystent, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz doktorantka, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04a5cdf3-b2b3-4c6f-8ac8-b2c345ac1d30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.