Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | vol. 64, nr 10 | 69-87

Article title

An assessment of a network approach in a project-based organization – a case study of a global engineering service provider

Content

Title variants

PL
Ocena sieciowości organizacji o strukturze kontraktowej – studium przypadku globalnego dostawcy usług inżynieryjnych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This paper deals with the phenomenon of networks in operations research using the example of a selected organization. The main research objective is to analyse and evaluate the network implications in the sector of global design and engineering service providers. In the course of the research, one representative organization in the sector was subjected to research in accordance with the adopted methodology using structured questionnaires. After a literature review, a model of strategic analysis in a network approach was chosen as a starting point for preparing the methodology. The case study clearly showed that the company cannot be classified as a network organization according to the adopted methodology despite the noted network qualities. Therefore, it is legitimate to indicate severe contradictions in the three areas examined: environment, strategy and organization. Future research could be twofold: related to organizational structures and strategies evolution as well as the incubation of more accurate research methods.
PL
W artykule omówiono zjawisko sieci w naukach o zarządzaniu i jakości na przykładzie wybranej organizacji. Celem badawczym była analiza i ocena podejścia sieciowego w sektorze globalnych dostawców usług projektowych i inżynieryjnych. W toku badań jedna reprezentatywna organizacja została poddana badaniu zgodnie z przyjętą metodologią z wykorzystaniem ustrukturyzowanych kwestionariuszy. Wykorzystując przegląd literatury, za punkt wyjścia do przygotowania metodologii wybrano model analizy strategicznej w podejściu sieciowym. Studium przypadku jednoznacznie wykazało, że organizacji nie można zakwalifikować jako sieciowej zgodnie z przyjętą metodyką mimo odnotowania cech sieciowych. Zatem uzasadnione jest stwierdzenie poważnych sprzeczności w trzech badanych obszarach: otoczeniu, strategii i organizacji. Przyszłe kierunki badań mogą wyznaczać zarówno dalszy rozwój struktur sieciowych organizacji i ich strategii, jak i poszukiwanie odpowiednich metod i narzędzi badawczych.

Contributors

References

 • Almadhoob, H. M. A. H. H. (2020). Self-organising networks in complex infrastructure projects: The case of London Bank Station Capacity Upgrade Project (Unpublished doctoral dissertation). London: UCL (University College London).
 • Baark, E. (2002). Engineering services: Emerging patterns of knowledge creation. In DRUID Summer Conference on Industrial Dynamics of the New and Old Economy – Who is embracing who.
 • Bartlett, C. A., and Ghoshal, S. (2002). Building competitive advantage through people. MIT Sloan Management Review, 43(2), 34.
 • Cabral, I. F. (2015). A systematic methodology to analyse the performance and design configurations of business interoperability in cooperative industrial networks. Retrieved from https://run.unl.pt/bitstream/10362/16514/1/Cabral_2015.pdf
 • Camposano, J. C., and Smolander, K. (2019, June). Inter-organizational integration in the AEC/FM industry. In International Conference on Advanced Information Systems Engineering (pp. 64-79). Cham: Springer.
 • Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czakon, W. (2005). Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, (9), 10-13.
 • Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Czakon, W. (2015a). „Droga po strukturze”– od strategii współdziałania do strategii sieci. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i przedsiębiorczości, (32).
 • Czakon, W. (2015b). Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu – w kierunku sieciowych modeli biznesu. Studia Ekonomiczne, (217), 9-18.
 • Delporte-Vermeiren, D., Vervest, P., and van Heck, E. (2004). In search of margin for business networks: The European Patent Office. European Management Journal, 22(2), 167-182.
 • Dodourova, M., and Bevis, K. (2014). Networking innovation in the European car industry: Does the Open Innovation model fit? Transportation Research Part A: Policy and Practice, (69), 252-271.
 • Falencikowski, T. (2015). Model biznesu sieci przedsiębiorstw: założenia podstawowe. Problemy Zarządzania 13/1(1), 104-117. doi: 10.7172/1644-9584.50.6
 • Foss, N. J. (2003). Selective intervention and internal hybrids: Interpreting and learning from the rise and decline of the Oticon spaghetti organization. Organization Science, 14(3), 331-349.
 • Hedvall, K., Jagstedt, S., and Dubois, A. (2019). Solutions in business networks: Implications of an interorganizational perspective. Journal of Business Research, (104), 411-421.
 • Jussila, A., Mainela, T., and Nätti, S. (2016). Formation of strategic networks under high uncertainty of a megaproject. Journal of Business & Industrial Marketing.
 • Kloosterman, R. C. (2008). Walls and bridges: knowledge spillover between ‘superdutch’ architectural firms. Journal of Economic Geography, 8(4), 545-563.
 • Larruscain, J., Río-Belver, R., Arraibi, J. R., and Garechana, G. (2017). Efficiency in knowledge transmission in R&D project networks: European renewable energy sector. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 9(6), 065908.
 • Le Roy, F., and Czakon, W. (2016). Managing coopetition: the missing link between strategy and performance. Industrial Marketing Management, 53(1), 3-6.
 • Leick, B. (2013). Balancing firm and network-based resources to gain competitive advantage: A case study of an artisanal musical instruments cluster in Germany. Management Revue, 24(2), 77-95.
 • Machaczka, J. (2001). Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (567), 33-39.
 • Manning, S. (2017). The rise of project network organizations: Building core teams and flexible partner pools for interorganizational projects. Research Policy, 46(8), 1399-1415.
 • Mikołajek-Gocejna, M. (2011). Wybrane teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie organizacji sieciowych. International Journal of Management and Economics, (32), 332-349.
 • Niemczyk, J. (2010). Organizowanie. In M. Morawski, J. Niemczyk, K. Perechuda, and E. Stańczyk-Hugiet, Zarządzanie. Kanony i trendy (pp. 88-117). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Niemczyk, J. (2013). Strategia. Od planu do sieci. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Niemczyk, J. (2014). Logika rozwoju strategii. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, (27), 67-75.
 • Niemczyk, J. (2015). Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, (32), 243-252.
 • Niemczyk, J. (2016). Model biznesowy i strategia. Konstatacje praktyki i teorii zarządzania. J. Rokita (Ed.), Kompetencje – modele biznesu – strategie (pp. 13-31). Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego.
 • Sydow, J., Lindkvist, L., and DeFillippi, R. (2004). Project-based organizations, embeddedness and repositories of knowledge. Organization Studies, 25(9), 1475-1489.
 • Skilton, P. F. (2011). Varieties of cooperative strategy in project based organizing: The case of international motion picture co-production. Advances in Strategic Management, (28), 27-59.
 • Trzaska, R. (2016). Identyfikacja cech strategii sieciowej w strategiach współczesnych organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (420), 350-362.
 • Trzaska, R. (2017). Model analizy strategicznej w podejściu sieciowym (Unpublished doctoral dissertation). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.
 • Zaheer, A., Gözübüyük, R., and Milanov, H. (2010). It’s the connections: The network perspective in interorganizational research. Academy of Management Perspectives, 24(1), 62-77. Retrieved November 1, 2020 from http://www.jstor.org/stable/25682384
 • Yami, S., Castaldo, S., Dagnino, B., and Le Roy, F. (Eds.). (2010). Coopetition: Winning strategies for the 21st century. Cheltencham: Edward Elgar Publishing.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04a7963a-6cd8-4bfe-b9d8-e30a1b4de74d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.