Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 6(66) | 159-171

Article title

Wybrane elementy aktywności zawodowej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach

Title variants

EN
Selected Factors of Economic Activity Among Rural Populations with Uncertain Incomes

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the paper is to present selected conditions of economic activity of rural populations with un¬certain incomes and identify some factors behind the relatively disadvantageous situation of the studied group on the labour market. The paper discusses the determinants of being employed on a non-standard basis (for a specified period, under a substitution contract, etc.), and the associated income insecurity. The author lists the factors which prompt people to search for a new job, as well as the reasons which prevent them from seeking new em¬ployment. The paper also investigates the active measures which the respondents undertook to improve their competitiveness in comparison to other market participants. Another issue raised by the author is the reasons for resignation from training and active job search, as well as the consequences of passive attitudes. An analysis of the reasons that undermine the willingness of individuals to establish their own business ventures was al¬so conducted. The empirical material contained in the paper is part of research carried out within the framework of research project number UMO-2011/01/B/HS5/01034 ("The standard of living of the rural populations of uncertain incomes in Poland"), funded by the National Science Centre.

Year

Issue

Pages

159-171

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Ekonomii

References

 • Bolesta-Kukułka K. 2003 Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa.
 • Budnik K. 2008 Migration Flows and Labour Market in Poland, „National Bank of Poland Working Paper”, no. 44.
 • Drucker P. 1999 Knowledge-worker productivity, The biggest challenge, „California Management Review”, no. 42.
 • Hubbard D. 2010 How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business, 2nd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, N.J.
 • Jerzak M. A. 2006 Podstawowe zagadnienia ryzyka w gospodarce rolnej, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, M. A. Jerzak, A. Czyżewski (red.), Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • Karwacki A., Kubicki P., Ruzik-Sieradzińska A. 2010 Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Mises L. 2007 Ludzkie działanie, Fundacja Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa.
 • Orczyk J. 2005 Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Orczyk J. 2009 Zmiany na rynku pracy a stosunki pracy i polityka społeczna, [w:] Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, R. Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), IPiSS, Białystok, Warszawa.
 • Robinson J. 2010 Omijanie barier społecznych i instytucjonalnych w dostępie do rynku: jak przedsiębiorcy społeczni identyfikują i oceniają istniejące możliwości, [w:] Przedsiębiorczość społeczna, J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa.
 • Staszewska E. 2012 Przygotowanie zawodowe dorosłych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 2.
 • Szafraniec K. 2001 Ludzie – podstawowy kapitał polskiej wsi, [w:] Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin (red.), ISP, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04a79655-98a4-4fd2-8cd5-26abaf6647c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.