PL EN


2018 | 4(28) | 12
Article title

Symulacja jako element doskonalenia realizacji procesów logistycznych w obszarze wsparcia przez państwo gospodarza

Authors
Content
Title variants
EN
Simulation as an element of improving the realisation of logistics processes in support by the host country
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper discusses the role of virtual environment of the Joint Theatre Level Simulation (JTLS) in the process of perfecting the realisation of tasks in the area of support by the host country as well as the effectiveness of this tool while verifying the correct work of support during exercises. The author also identifies logistics processes.
References
  • 1. Byłeń Sławomir, Możliwości modelowania logistyki w systemie symulacyjnym JTLS, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, Kwartalnik nr 3 (104), ASzWoj, Warszawa, 2016.
  • 2. Doktryna Logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej D-4(B), CDiSzSZ, Bydgoszcz, 2014.
  • 3. Doktryna Wsparcie przez państwo-gospodarza DD-4.5(B), MON, Warszawa, 2016.
  • 4. Dokumentacja techniczna systemu symulacji JTLS-GO 5.1 firmy Rolands&Associates Corporation.
  • 5. Jałowiec Tomasz, Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych, ASzWoj, Warszawa, 2017.
  • 6. Metera Andrzej, Pańków Julian, Wach Tomasz, Teoretyczne i metodyczne zagadnienia symulacyjnych gier kierowniczych, IOZiDK, Warszawa, 1983.
  • 7. Nowak Eugeniusz, Logistyka wojskowa – zarys teorii, AON, Warszawa, 2000.
  • 8. Słownik języka polskiego, https://sjp.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04a95a32-709d-417f-8fda-b9f447a35aa2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.