Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2005 | 3/2005 (9) | 114-125

Article title

Udział kobiet w polityce w rozszerzonej Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Participation of Women in the Enlarged European Union

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Problematyka politycznej partycypacji kobiet w Unii Europejskiej ma ogromne znaczenie polityczne i społeczne. Kobiety stanowią ponad pięćdziesiąt procent europejskiej populacji i tym samym stanowią większość obywateli UE, ale fakt ten nie znajduje odzwierciedlenia w reprezentacji kobiet w strukturach władzy politycznej. Artykuł poświęcony jest udziałowi kobiet w sprawowaniu władzy politycznej w UE z perspektywy ostatniego jej rozszerzenia. Zawarto w nim najpierw prezentację dotychczasowej polityki Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego udziału kobiet w sprawowaniu władzy politycznej. Polityka ta podlegała daleko idącej ewolucji i charakteryzowała się przyjmowaniem rozwiązań specyficznych dla danego okresu. Następnie zanalizowano ilościowy i jakościowy wpływ ostatniego rozszerzenia o 10 nowych państw członkowskich na polityczną reprezentację kobiet. W sposób porównawczy przedstawiono udział kobiet we władzy zarówno w "starej" Piętnastce, jak i "nowej" Dziesiątce, ujawniając dysproporcje między tymi dwiema grupami państw. W konkluzjach zaproponowano działania mające na celu zwiększenie udziału kobiet w polityce w rozszerzonej UE.
EN
The issue of political participation of women in the European Union is one of critical political and social importance. Whilst women have accounted for more than fifty per cent of European population, thus being in the majority among the EU citizens, the fact fails to be properly reflected in their representation in the structures of political power. The article considers women's participation in wielding political power in the EU as seen from the perspective of its recent enlargement. It begins with the discussion of the European Union's policy of balanced participation of women in political power in the pre-accession period. The policy in question has revealed significant evolution, with a number of specific solutions being adopted at each individual stage. An analysis of the influence of the recent EU enlargement by adoption of 10 new Member States upon political representation of women follows, both in quantitative and qualitative terms. Further on, comparative presentation of women's participation in structures of authority in the "old" Fifteen and in the "new" ten Member States follows, revealing some disproportions between the groups. Conclusions include some proposals aiming at raising a share of women in political life in the enlarged European Union.

Keywords

Year

Issue

Pages

114-125

Physical description

Dates

published
2005-09-15

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski

References

  • Council of Europe. 2001. Handbook on National Machinery to Promote Gender Equality and Action Plans, Guidelines for establishing and implementing National Machinery, to promote equality. with examples of good practice, EG (2001) 7. Strasbourg.
  • Council Recommendation of 2 December 1996 on the balanced participation of women and men in the decision-making process, "Official Journal", no. L 319, 10.12.1996.
  • Dahlerup, D. 1988. From a Small to a Large Minority: Theory of Critical Mass. Scandinavian Political Studies, Nr 4.
  • Hafner-Burton, E. i M.A. Pollack. 2000. Mainstreaming Gender in the European Union. Journal o.f European Public Policy, Nr 3.
  • Rees, T. 1998. Mainstreaming Equality in the European Union: Education, Training, and Labour Market Policies, New York: Routledge.
  • Squires, J., i M. Wickham-Jones. 2001. Women in Parliament: A Comparative Analysis, Manchester: University of Bristol, Equal Opportunities Commission.
  • Studlar, D.T. i I. McAllister. 2002. Does a Critical Mass Exist a Comparative Analysis of Women's Legislative Representation since 1950. European Journal of Political Research, vol. 41 (2).
  • Vogel-Polsky, E. 2000. Parity Democracy-Law and Europe. w: Rossilli, M. (red.) Gender Policies in the European Union, New York-Oxford: Peter Lang Publishing.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04aac92b-3508-4fdf-bdca-85b036d1dc21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.