Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 19 | 163-182

Article title

Księgozbiór opata trzemeszeńskiego Aleksandra Mielińskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Book collection of Aleksander Mieliński, an abbot of Trzemeszno in the collections of Archdiocesan Archives in Gniezno
DE
Buchbestand des Abts von Trzemeszno Aleksander Mieliński in den Beständen des Erzbischöflichen Archivs in Gnesen

Languages of publication

PL EN DE

Abstracts

PL
Cel: Artykuł prezentuje dotychczas szczątkowo opracowany w literaturze księgozbiór opata trzemeszeńskiego Aleksandra Mielińskiego. Na poszczególne woluminy natrafiono w czasie prac inwentaryzacyjnych prowadzonych w ramach projektu grantowego w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Metoda badawcza: Analiza bibliologiczna woluminów wraz z analizą not własnościowych zachowanego księgozbioru. Wyniki/Wnioski: Zachowana część księgozbioru Aleksandra Mielińskiego pozwala ukazać przynajmniej częściowo horyzonty intelektualne oraz zainteresowania czytelnicze właściciela. Licznie zachowane oryginalne okładziny świadczą o guście oraz pasji bibliofilskiej posiadacza.
EN
Aim: The article presents the collection of Aleksander Mieliński, the abbot of Trzemeszno, so far scarcely examined in the literature of the subject matter. Individual volumes were found during the inventory work carried out as part of the grant project at the Archdiocese Archive in Gniezno. Research method: Bibliological analysis of volumes along with the analysis of ownership notes of the preserved collection. Results/Conclusions: A preserved part of Aleksander Mieliński's book collection allows showing at least partly the intellectual horizons and reading interests of the owner. Numerous preserved original covers testify to the taste and passion of the holder.
DE
These/Ziel: Der Beitrag schildert den in der Literatur bisher sehr schwach bearbeiteten Bestand des Abts von Trzemeszno Aleksander Mieliński. Auf einzelne Bände stieß man während der Inventarisierungsarbeiten, die im Rahmen eines Forschungsprojektes im Erzbischöflichen Archiv in Gnesen durchgeführt wurden. Forschungsmethode: Die bibliologische Analyse der Bände samt der Analyse der Eigentumsnoten des erhaltenen Bestandes. Ergebnisse/Schlussfolgerungen: Der erhaltene Teil des Bestandes von Aleksander Mieliński erlaubt mindestens teilweise die intellektuellen Horizonte sowie die Leseinteressen des Eigentümers darzustellen. Die zahlreichen original erhaltenen Buchdeckel zeugen von seinem Geschmack und seiner bibliophilen Begeisterung.

Year

Volume

19

Pages

163-182

Physical description

Dates

published
2019-12-09

Contributors

 • Adam Mickiewicz University in Poznań. Faculty of Historical Studies

References

 • Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, sygn. 2338, Listy Staropolskie.
 • Białłowicz-Krygierowa Zofia. 1982. „Mogilno, Strzelno i okolice.” Katalog zabytków sztuki w Polsce, 11 (10), Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 • Czapnik, Marianna. 2009. „Księgozbiór Krzysztoporskich. Z dziejów renesansowych bibliotek szlacheckich.” W Kolekcje Historyczne. Księgozbiory szlacheckie XVI–XVII wieku, 2, red. I. Komorowska-Dzierżanowska, 114–129. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Franczak, Radosław. 2017. „Warsztat introligatora ML na podstawie zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.” W Introligatorzy i ich klienci, red. A. Wagner, I. Imańska, T. Szymorowska. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Gigilewicz Edward red. 2013. Encyklopedia katolicka, 19. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Krüger Katarzyna. Społeczeństwo tzw. „Mazurów Wieleńskich” na podstawie „Genealogii Wszystkich Familii Parochii Wieleńskiej zebranej przez X Antoniego Rontza Kanonika Warszawskiego Proboszcza Wieleńskiego Roku Pańskiego 1786”, sygn. HBmgr545, Biblioteka Wydziału Historycznego UAM.
 • Łukowski Jan. 1881. „Archiwum Trzemeszeńskie.” Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 11.
 • Muraszko Michał. 2017. „Oprawy trzech ksiąg opata trzemeszeńskiego Aleksandra Mielińskiego.” W Introligatorzy i ich klienci, red. A. Wagner, I. Imańska, T. Szymorowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Nowacki Józef. 1959. Dzieje archidiecezji poznańskiej, 1. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.
 • Rostworowski Emanuel red. 1975. Polski słownik biograficzny, 20. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04adab31-0ea7-4a22-a786-86930290cee6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.