Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 39 | 4 | 21-30

Article title

Christian Martyrdom Never Expires: Some Theological and Ethical Aspects of Obedience usque ad sanguinem

Content

Title variants

PL
Chrześcijańskie męczeństwo nigdy nie traci ważności. Kilka teologicznych i etycznych aspektów posłuszeństwa usque ad sanguinem

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Both in the past and today an act of bearing witness to faith in God through martyrdom has been a unique sign and testimony of love for Christ who himself was obedient to the Father usque ad mortem. It is at the same time a clear judgment against those cultures, which acknowledge odium fidei. In his moral encyclical Veritatis Splendor John Paul II points to several arguments in order to emphasize that the way of martyrdom has lost none of its relevance and significance for Christians nowadays. The Pope’s claim is grounded on the fact that “faith possesses a moral content” and so it is false to separate faith (credenda) from moral life (agenda) of those who believe. Consequently, in particular circumstances Christians are called to be ready to lay their lives both for love of God and acceptance of his commandments. Through imitating their Lord usque ad sanguinem his disciples demonstrate and defend their human dignity received from the Creator, the holiness of God’s law as well as the holiness of the Church.
PL
Poprzez całe dzieje chrześcijaństwa męczeństwo było szczególnym znakiem wierności wierze w Boga i wyrazem posłuszeństwa na wzór samego Chrystusa. Zarazem było i jest znakiem miłości “do końca” i sprzeciwu wobec każdej kultury, która głosi odium fidei. Jednocześnie w nauczaniu Kościoła dostrzega sie ewolucję rozumienia tego odium, które coraz szerzej obejmuje również kontekst kulturowy czy społeczny. W swojej encyklice moralnej Jan Paweł II wskazuje na kilka szczególnych argumentów na rzecz aktualności i znaczenia postawy męczeństwa, które staje na straży nie tylko samej wiary, ale również życia moralnego tych, którzy wierzą. Wiara i moralność są bowiem nierozerwalne. Stąd świadectwo męczeństwa potwierdza blask prawdy moralnej, a więc zobowiązującą wierność wymaganiom prawa moralnego wypływającym z godności osoby ludzkiej, ukazuje świętość prawa Bożego, a zarazem jawi sie jako znak świętości Kościoła.

Year

Volume

39

Issue

4

Pages

21-30

Physical description

Dates

printed
2018-12-31

Contributors

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Benedict XVI. 2006. Letter to the Participants of the Plenary Session of the Congregation for the Causes of Saints. Accessed: 24.08.2018. http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/letters/2006/documents/hf_ben-xvi_let_20060424_cause-santi.html.
 • Benedict XVI. 2009. Encyclical Letter “Caritas in Veritate.”
 • Catechism of the Catholic Church. 1994. London: Geoffrey Chapman.
 • Clark, Patrick. 2010. “Is Martyrdom Virtuous? An Occasion for Rethinking the Relation of Christ and Virtue in Aquinas.” Journal of the Society of Christian Ethics 30(1):141-159.
 • Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. 2008. Instruction The Service of Authority and Obedience “Faciem tuam, Domine, requiram.”
 • Cunningham, Lawrence S. 1999. “Saints and Martyrs: Some Contemporary Considerations.” Theological Studies 60:529-537.
 • John Paul II. 1982. Homily for the Canonization of St. Maximilian Maria Kolbe. Accessed: 23.08.2018. http://www.piercedhearts.org/jpii/jpii_homilies/homilies_1982/oct_10_1982_canonization_max_kolbe.htm.
 • John Paul II. 1984. Apostolic Exhortation “Reconciliatio et Paenitentia.”
 • John Paul II. 1991. Discorso ai partecipanti al Congresso Teologico Internazionale “Theo-logia” cioè “Boho-słowie”. Accessed: 15.09.2018. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/speeches/1991/august/documents/hf_jp-ii_spe_19910815_cong-teol-intern.html.
 • John Paul II. 1993. Encyclical Letter “Veritatis Splendor.”
 • John Paul II. 1995. Encyclical Letter “Ut Unum Sint”.
 • Martyr. 1997. In The Oxford Dictionary of the Christian Church, edited by F.L. Cross and E.A. Livingstone, 1046. Oxford: Oxford University Press.
 • Middleton, Paul. 2014. “What Is Martrydom?” Mortality 19(2):117-133.
 • Müller, Gerhard Ludwig. 2018. “Oscar Romero, Martyr and Saint.” First Things 283:51-53.
 • Pinckaers, Servais. 1999. “An Encyclical for the Future: Veritatis Splendor.” In Veritatis Splendor and the Renewal of Moral Theology, edited by J.A. DiNoia and Romanus Cessario, 11-71. Princeton: Scepter Publishers.
 • Pinckaers, Servais. 2016. The Spirituality of Martyrdom… to the Limits of Love. Translated by Patrick M. Clark and Annie Hounsokou. Washington, DC: The Catholic University of America Press.
 • Ratzinger, Joseph. 2017. Opera omnia [Polish edition], vol. 4: Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Wyznanie – chrzest – naśladowanie, edited by Krzysztof Góźdź and Marzena Górecka, translated by Robert Biel and Marzena Górecka. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Smith, Lacey Baldwin. 2008. “Can Martyrdom Survive Secularization?” Social Research 75(2):435-460.
 • Vatican II. 1964. Dogmatic Constitution on the Church “Lumen Gentium.”
 • Vatican II. 1965. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World “Gaudium et Spes.”

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04af36f6-5ede-4c25-8f79-1d4b78a02d1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.