Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 156 | 1-31

Article title

Stowarzyszenie, szkoła, spółdzielnia – wielogłos Teatru Węgajty

Content

Title variants

EN
Association, school, cooperative: the polyphony of the Węgajty Theatre

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The text presents the process of transformation of the organizational structure of the Węgajty Theatre and the related reformation of the group dynamics and methods of creative work. In the group’s complex organizational history, the turning point was the loss of permanent institutional support in 2011. After twenty-five years of work under the auspices of various cultural institutions in Olsztyn, the Węgajty Theatre was forced to function as a non-governmental organization. The text shows the impact of the grant system on the Theatre's activities and its strategies developed for conducting artistic work. Węgajty's most crucial activity, if the group is considered as a formation project, is the work of the Other Theatre School. The original form of artistic education is combined at the School with a return to socially engaged issues. The text also presents the pros and cons of a social cooperative created at the Węgajty Theatre to stabilize its financial situation.

Year

Issue

156

Pages

1-31

Physical description

Dates

published
2020-04

Contributors

 • Instytut Sztuki PAN
 • Instytut Sztuki PAN
 • Instytut Sztuki PAN

References

 • Barba, Eugenio, ISTA. Międzynarodowa Szkoła Antropologii Teatru, przeł. G. Ziółkowski, [w:] E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, red. L. Kolankiewicz, przeł. J. Fret i in., Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005.
 • Bartnik, Magdalena, Gdzie Zapust chodzi, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2006 nr 72.
 • Bukłaha, Zuzanna, Pierwszy czeczeński food truck w Warszawie. Spróbuj jak smakują manty, gałuszki i czepałgasze, „Gazeta Wyborcza”, 13 IX 2019, https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,150427,25186354,pierwszy-czeczenski-food-truck-w-warszawie-sprobuj-jak-smakuja.html [dostęp: 28 I 2020].
 • Cruciani, Fabrizio, Przykłady zachodnie, przeł. G. Godlewski, [w:] E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, red. L. Kolankiewicz, przeł. J. Fret i in., Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005.
 • Galas-Kosil, Anna; Olkusz, Piotr, Struktury i estetyki. Wprowadzenie, [do:] Struktura teatru a struktura spektaklu. Wpływ systemu organizacji instytucji na estetykę przedstawienia w wybranych krajach europejskich, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2016.
 • Grotowski, Jerzy, Teksty zebrane, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012.
 • Inna Szkoła Teatralna. Kolęda. Zapusty. Alilujki, red. M. Kotlewska, E. Sobaszek, W. Sobaszek, Stowarzyszenie „Teatr Węgajty”, Węgajty 2007.
 • Keil, Marta, Wstęp do wydania polskiego, [w:] Bojana Kunst, Artysta w pracy. O pokrewieństwach sztuki i kapitalizmu, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Konfrontacje Teatralne, Warszawa – Lublin 2016.
 • Kocemba, Joanna, Autorstwo w Teatrze Węgajty, publikacja: kwiecień 2017, http://blog.teatrwegajty.eu/?p=76 [dostęp: 20 I 2020].
 • Kunst, Bojana, Artysta w pracy. O pokrewieństwach sztuki i kapitalizmu, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa - Lublin 2016.
 • Lecoq, Jacques, Ciało poetyckie, przeł. M. Hasiuk-Świerzbińska, Instytut Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011.
 • Maska jest jak pies. Z Wacławem Sobaszkiem rozmawia Wojciech Dudzik, „Teatr Lalek” 2019 nr 2.
 • Matulewicz, Tadeusz, (TM), Biegiem do Metów, „Dziennik Pojezierza”, 29 I 1996.
 • Regulska, Katarzyna, Un “Projet de terrain” dans les foyers: Noël, Carnaval, Pâques, „Théâtre/Public” 2005 nr 179.
 • Sobaszek, Wacław, O przyszłości, źródłach i czterech żywiołach, [w:] Źródła i przyszłość. Cztery żywioły work in progress, red. J. Wichowska, Stowarzyszenie Węgajty, Węgajty 2012.
 • Sobaszek, Wacław, Na otwarcie „Innej szkoły teatralnej”, [w:] Inna Szkoła Teatralna. Kolęda. Zapusty. Alilujki, red. M. Kotlewska, E. Sobaszek, W. Sobaszek, Stowarzyszenie „Teatr Węgajty”, Węgajty 2007.
 • Sobaszek, Wacław, Zajęcia warsztatowe i terenowe, [w:] Inna Szkoła Teatralna. Kolęda. Zapusty. Alilujki, red. M. Kotlewska, E. Sobaszek, W. Sobaszek, Stowarzyszenie „Teatr Węgajty”, Węgajty 2007.
 • Sobaszek Wacław, O schodzeniu na ziemię, „Gazeta Łódzkich Spotkań Teatralnych” 2004, 10-12 grudnia.
 • Sobaszek, Wacław, Przedsięwzięcie Ośrodka Teatralnego „Węgajty”, „Konteksty” 1991 nr 3-4.
 • Weihs-Pawlik, Joanna, Teatr u źródeł, „Olsztyński Kurier Obywatelski” 1990 nr 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04b47472-13f7-4ea1-be52-6ea83a0d6d00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.