PL EN


2005 | 7 | 73-86
Article title

Stosowanie nagród i kar w organizacji

Content
Title variants
EN
The use of rewards and penalties in an organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia wpływu nagradzania i karania pracowników w procesie pracy i ich powiązanie z systemem motywacji. Autorka omawia nagrody i kary w teoriach motywacji: teorii oczekiwań L. Portera i E.E. Lawlera, teorii X i Y McGregora, teorii modyfikacji zachowań B.F. Skinnera, teorii sprawiedliwości nagradzania J.S. Adamsa i współczesnych koncepcjach motywowania. Następnie charakteryzuje zbiór uwarunkowań przyznawania nagród i przesłanki stosowania kar. Konkluduje, że odpowiednio skomponowany wachlarz nagród i kar oraz umiejętne ich wykorzystanie w procesie zarządzania przez wykwalifikowaną kadrę zarządzającą wspomaga proces pracy.
EN
The aim of the article is to present an influence of penalizing and rewarding employees in the work process and their correlation with the motivation system. The thesis has been discussed both in the first chapter concerning the rewarding the employees and in the second chapter, which concerns penalizing the employees. The study consents to a confirmation of assumptions that rewarding, inducing positive reinforces, is the main impetus in controlling a human's behaviour.
Year
Issue
7
Pages
73-86
Physical description
Dates
published
2005
Contributors
References
 • Baruk A. I., Motywowanie i jego znaczenie w zaspokajaniu potrzeb pracowników, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 4.
 • Blikle A., Doktryna jakości, www.umbrella.org.pl.
 • Czajka Z., Koncepcje systemu płac przedsiębiorstwa, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1999.
 • Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, Systemy Techniki, Praktyka, PWE Warszawa 1999.
 • Golas A., Premie i nagrody, "Serwis Prawno-Pracowniczy" 2001, nr 27.
 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa 2004.
 • Jasiński Z. (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1998.
 • Karwińska A., Mikułowski-Pomorski J., Pacholski M., Typy badań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 • Kopertyńska W., Zmiana podejścia do motywowania w praktyce polskich przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 916, Wrocław 2001.
 • Kowalczuk J., Sieczyński T., Psychologia i socjologia pracy, WSiP, Warszawa 1984.
 • Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.
 • Kozioł L., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Krokosz-Krynke Z., Motywacyjne systemy płacowe - za i przeciw, Zeszyty Naukowe III Konferencji pt. "Metody wynagradzania za pracę - Polska i inne kraje", WSZiF we Wrocławiu nr 17, 2004.
 • Kulik M., Nagrody i wyróżnienia w Kodeksie pracy, "Serwis Prawno-Pracowniczy" 2001, nr 20.
 • Maciejewska M., Teoria wzmocnień B. F. Skinnera, "Personel" 2000, nr 1.
 • Makin P., Cooper C., Cox Ch., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Martyniak Z., Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX wieku, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 • Pęczek J., Błędy popełniane przy wykorzystaniu płacy jako narzędzia motywowania, www.szkolenia.com.
 • Porębska J., Ani dywanik ani ring, "Gazeta Prawna" 2003, nr 136.
 • Pysiewicz J., Nagrody i wyróżnienia, "Serwis Prawno-Pracowniczy" 2001, nr 32.
 • Robbins S. P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.
 • Skalik J., Motywacja w procesie zarządzania zmianami, Zeszyty Naukowe III Konferencji pt. "Metody wynagradzania za pracę - Polska i inne kraje", WSZiF we Wrocławiu nr 17, 2004
 • Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Stoner J. A. F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 • Wasilewska-Węgrzyn M., Przykry obowiązek czy skuteczna motywacja, "Gazeta Prawna" 2003, nr 180.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04ba5705-c696-4fd2-abfb-da2af200260e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.