PL EN


2015 | 1(780) | 73- 83
Article title

Kultura organizacyjna sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego

Title variants
Organizational Culture of the Sector of Small and Medium Enterprises as a Tool for Regional and Local Development.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw odgrywa istotną rolę w rozwoju polskiej i unijnej gospodarki. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa są ważnym narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego. Stanowią one źródło innowacyjności, przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu. Celem opracowania jest przedstawienie problemu, iż kultura organizacyjna sektora MSP wiąże się z szeroko pojętym rozwojem regionalnym i lokalnym oraz autorskiej koncepcji związku K-R-R-K-O-O
EN
Sector Small and Medium Enterprises play an important role in the development of Polish and EU economy. Small and Medium-sized Enterprises are an important tool for regional and local development. They are a source of innovation, entrepreneurship and competitiveness of the region. The aim of this paper is to present the problem that the organizational culture of the SME sector is associated with broad regional and local development and the original concept of relationship K-R-R-K-O-O.
Contributors
  • adiunkt Michał Adam Leśniewski, Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04cd1b21-b01a-4449-a24d-7495c08b1cb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.