Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 29 | 1-13

Article title

MIKRO FINANSOWANIE W AFRYCE W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH KONTYNENTU

Content

Title variants

EN
MICRO-FINANCE IN AFRICA AND THE DEVELOPMENT OF THE CONTINENT

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Small business and most of the African population have a limited access to credits and loans offered by banks. It is a great barrier for the development of the region, in which great majority of the population lives under the poverty line and has no regular income. In response to the growing demand for financial services, a sector of micro-finance services has developed, aiming to provide services to the poorest communities. Through the last five years, significant changes have been noticed on the African continent. Africa has been following a path of economic and social development. There is no doubt that micro-financing may contribute to those processes as one of its outcomes is the alleviation of poverty and an increased access to goods, services and income. Micro-financing helps African people achieve economic security.
PL
Małe przedsiębiorstwa i większość obywateli krajów afrykańskich mają ograniczony dostęp do kredytowych i depozytowych usług bankowych. Stanowi to ogromną barierę dla rozwoju regionu, którego większość populacji stanowią ludzie ubodzy, nie posiadający stałego dochodu. W odpowiedzi na zwiększony popyt na usługi finansowe w Afryce rozwinął się sektor usług mikro finansowych, skierowanych do najuboższych warstw społeczeństwa. Przez ostatnie pięć lat odnotowano na terenie kontynentu afrykańskiego zmiany mogące świadczyć o tym, że Afryka powoli wkracza na drogę rozwoju. Niewątpliwie szansą rozwoju dla Afryki są mikro kredyty. Mikro finansowanie może odgrywać znaczącą rolę w redukcji ubóstwa, łączącego się z brakiem dostępu do towarów, usług oraz dochodów. Mikro finansowanie pomaga ludności afrykańskiej osiągnąć ekonomiczne bezpieczeństwo.

Year

Issue

29

Pages

1-13

Physical description

Dates

published
2013-09-30

References

 • Chen S., Ravaillion M., How Have World’s Poorest Fared Since Early 1980s?, World Bank Policy Reasearch Working Paper, 3341, June 2004, s. 21-22.
 • Czaplicka K., Problemy społeczno-gospodarcze krajów rozwijających się
 • i wybrane koncepcje ich przezwyciężenia, [w:] Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju. Ewolucja, stan obecny i perspektywy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Enhancing Micro Finance for Africa’s Development, Forum on Financing for Development: Mobilizing Resources for Economic Transformation in Africa, African Development Bank, May 2011.
 • Evaluating the Criticism of Microfinance, Microloans, and Microlending, http://compassioninpolitics.wordpress.com
 • Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy, Asian Development Bank, 2000.
 • Haylins A., Micro-finance revolution comes to Africa. OFID partners with leading micro-lender, OFID Quarterly Vol. I, No. 2.
 • http://hdr.undp.org.
 • Kereta B. B., Outreach and Financial Performance Analysis of Microfinance Institutions in Ethiopia, National Bank of Ethiopia Economic Research and Monetary Policy Directorate, United Nations Conference Center (UNCC), Addis Ababa, Ethiopia 15-17 November 2007.
 • Lamy P., Regional integrations in Africa: ambitions and vicissitudes, www.notre-europe.eu.
 • Kuhen F., Causes of underdevelopment and concepts for development, Institute of Development Studies, The Journal of Development Studies vol VIII, 1987.
 • [11] Microfinance in Africa: Combining the Best Practices of Traditional and Modern Microfinance Approaches towards Poverty Eradication, http://www.un.org/esa/africa/microfinanceinafrica.pdf.
 • Mikrofinance policy and strategy for Bank Group, African Development Bank, Issues Paper 7, May 2006.
 • Miklaszewski S., Sytuacja gospodarczo-społeczna w krajach Trzeciego Świata [w:] Miklaszewski S (red.), Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Difin, Warszawa 2007.
 • Reid J., The MicroLoan Foundation: A hand up, not a hand out, http://microfinanceafrica.net/tag/criticism-of-microfinance/.
 • Rooyen S. van, R. Dickson, C. Majoro, K. de Wet, What is the impact of microfinance on poor people, Institute of Education, Social Science Research Unit, UK, 2010.
 • State of Microcredit Summit Campaign Report 2012, http://www.microcreditsummit.org.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2300-6285

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04d3be6f-116a-4718-b38d-ac371d8c8efc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.