Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 2-4

Article title

Leczenie uzdrowiskowe a jakość życia pacjentów z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego.

Title variants

EN
The influence of health-resort treatment on the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Obturacyjne schorzenia układu oddechowego mają charakter przewlekły i postępujący. Przebiegają z okresowymi zaostrzeniami. Duszność, kaszel znacznie wpływają na funkcjonowanie biopsychospołeczne chorych. Leczenie farmakologiczne i rehabilitacja mają na celu redukcję objawów związanych z chorobą, poprawę wydolności wysiłkowej, stanu psychicznego, radzenia sobie z chorobą, co wpływa na lepszą jakość życia pacjentów. Cel pracy. Ocena jakości życia chorych po przebytej rehabilitacji w warunkach uzdrowiskowych. Materiał i metody. Analizą objęto 176 osób obu płci, wśród których 99 miało zdiagnozowaną astmę, a 77 – POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc). Program rehabilitacji trwał 20 dni. Jakość życia oceniono kwestionariuszem SF-36, dokonano analizy statystycznej. Wyniki. Astmę częściowo kontrolowaną stwierdzono u 73 badanych, stadium umiarkowane POChP prezentowały 42 osoby. W subiektywnej ocenie 70,45% chorych rehabilitacja pulmonologiczna wpłynęła na poprawę wydolności wysiłkowej oraz jakości życia w sferze psychicznej. Wnioski. 1. Rehabilitacja uzdrowiskowa pozytywnie wpływa na jakość życia w sferze psychicznej. 2. Ograniczenie napadów duszności poprawia jakość życia. 3. Mężczyźni w większym stopniu wymagają wsparcia psychoterapeutycznego niż kobiety.
EN
Background. Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is characterized by a progressive course with periods of exacerbation. Dyspnoea and cough are factors which considerably affect patients’ biopsychosocial functioning. The aim of rehabilitation and pharmacological treatment is to reduce symptoms of the disease, to improve patients’ stress efficiency and mental status, and to help patients cope with the disease, thus increasing their quality of life. Objectives. To assess the quality of life of patients after health resort rehabilitation. Material and methods. The study involved 176 patients of both sexes, including 99 with a diagnosis of asthma and 77 with COPD. The rehabilitation programme lasted 20 days. Quality of life was measured using the SF-36 questionnaire. Results. Partially controlled asthma was diagnosed in 73 respondents, and moderate COPD in 42 patients. According to 70.45% of the patients, pulmonary rehabilitation improved their stress efficiency and quality of life in mental domain. Conclusions. 1. Health-resort rehabilitation has positive effects on quality of life in mental domain. 2. A decrease in bouts of dyspnoea improves quality of life. 3. Men need psychotherapeutic support more than women.

Year

Issue

1

Pages

2-4

Physical description

Contributors

  • Zakład Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
author
  • Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
author
  • Zakład Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Zakład Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Zakład Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Zakład Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-1242

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04db73da-ca9c-4024-904c-c348356400e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.