PL EN


2013 | 4 | 2 | 7-24
Article title

Sukces przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością klienta

Content
Title variants
EN
Company’s success and customer value management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka związana z zarządzaniem wartością klienta stanowi jeden z podstawowych obszarów decyzji menedżerskich. Proces zarządzania wartością klienta zabezpiecza pozycję przedsiębiorstwa na rynku oraz ułatwia osiąganie przewagi konkurencyjnej. Zarówno proces zarządzania wartością klienta, jak i problematyka związana z powodzeniem przedsiębiorstwa są wieloaspektowe, co przekłada się na złożoność zachodzących między nimi relacji. W opracowaniu zweryfikowano wpływ zarządzania wartością klienta na powodzenie strategiczne przedsiębiorstwa. Ocena tego wpływu dokonana została na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
7-24
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Zarządzania Strategicznego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekono-miczny w Poznaniu
References
 • 1. Choroś P., Kamiński B. (2009), Dobrze oszacuj wartość swoich klientów, „Harvard Business Review Polska” nr 75.
 • 2. Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (2010), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, POLTEXT, Warszawa.
 • 3. Dobiegała-Korona B., Tomczyk (2011), Praktyczne wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością klienta (studium przypadku IBM), Handel Wewnętrzny, Listopad.
 • 4. Evans G. (2002), Measuring and managing customer value, „Work Study” vol. 51, iss. 3.
 • 5. Heskett J.L. (2002), Beyond customer loyalty, „Managing Service Quality” vol. 12, iss. 6.
 • 6. Konarski R. (2009), Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 7. Kumar V. (2010), Zarządzanie wartością klienta, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 • 8. Malarska A. (2005), Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, Wydawnictwo SPSS Polska, Kraków.
 • 9. Nagi E.W.T., Xiu L., Chau D.C.K. (2009), Application of data mining techniques in customer relationship management. A literature review and classification, Expert System with Application, No. 36.
 • 10. Rogoziński K. (2012), Zarządzanie wartością z klientem, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • 11. Rószkiewicz M. (2011), Analiza klienta, Wydawnictwo SPSS Polska, Kraków.
 • 12. Zieleniewski J. (1981), Organizacja i zarządzanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04dc4a3a-5aca-4a2d-b162-509a541ff8d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.