PL EN


2015 | 19 | 20 - 25
Article title

„Tysiące podziękowań i tego samego”. Porównanie wybranych form grzecznościowych w języku szwedzkim i polskim

Title variants
EN
" Thanks a million and the same to you". A comparison of courtesy forms in Swedish and Polish
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article shows the most important Swedish polite phrases which are compared with Polish polite phrases. The most important differences between Polish and Swedish are connected with the word thank you (in Swedish: tack) and words sir and madam which don’t exist in Swedish language and are very problematic for Swedes who learn Polish as a foreign language.
Keywords
Contributors
References
 • 1. G. Hellström, 1989, Så säger man, Sztokholm.
 • 2. J. Kubitsky, 2011, Alfabet szwedzki, Warszawa.
 • 3. M. Marcjanik, 2008, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.
 • 4. M. Marcjanik, 1992, Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościowej, (w:) Język a kultura, t. 6, Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s. 27-31.
 • 5. E. Masłowska, 1992, Proszę, dziękuję, przepraszam, (w:) Język a kultura, t. 6, Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s. 81-89.
 • 6. J. Nicklasson-Młynarska, 1998, Polish Direct. An Introduction to the Language and the Culture, Lund.
 • 7. A. Szmilichowski, 2005, Dym z komina sąsiada. Grzeczność po szwedzku, [w:] M. Marcjanik (red.), Grzeczność nasza i obca, Warszawa, s. 197-218.
 • 8. P. Zborowski, 2005, Dankbarkeit vs. Höflichkeit und sprachliche Routine. Der Dankakt im Schwedischen verglichen mit Polnisch und Deutsch, Poznań.
 • 9. P. Zborowski, 2011, Tack så mycket! O szwedzkiej grzeczności językowej na przykładzie podziękowania w końcowych sekwencjach rozmowy telefonicznej, (w:) Folia Scandinavica Posnaniensia, nr 12, s. 359-379.
 • 10. Åke Viberg, Kerstin Ballardini, Sune Stjärnlöf, J. Kubitsky, 1992, Mål. Gramatyka szwedzka po polsku. Svensk grammatik på polska. Sztokholm: Natur och Kultur.
 • 11. M. Åström, 2011, Språkporten BAS, Lund.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04dde866-e619-4d6e-a78b-a4550b89b349
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.