PL EN


Journal
2018 | 20 | 4 | 497-506
Article title

Nadużywanie alkoholu a przemoc w rodzinie

Authors
Content
Title variants
EN
Abuse of alcohol and violence in a family
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The biggest challenge in social life of today’s society is the problem with alcoholism as well as their abuse. The main characteristics of the abuse are: the physical strength one person on another, when people feel pain and the mental abuse of another person. The addiction from alcoholism is like being diagnosed with a sickness, as where person loses control on their own behavior. Often with experience of alcoholism one of the most shown behaviors is being aggressive. In the above article all aspects of the abuse in the family most of the time are related to overdose of alcohol with members of the family. This also shows the answer how the abuse is shown in the family?
Keywords
Journal
Year
Volume
20
Issue
4
Pages
497-506
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Barea C., Poradnik dla kobiet ofiar przemocy. Metody wykrywania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Warszawa 2010.
 • Bronakowski T., Homilia. Wołanie bł. Jana Pawła II o trzeźwość Polaków, www.janpawel2.pl/ centrumjp2/1908-w-trosce-o-uzalenionych- (dostęp: 21.05.2018).
 • Czarnecka A., Alkohol a przemoc domowa, w: Alkohol, alkoholizm i przemoc, Lublin 2004.
 • Czokajło A. M., Ruszewski J., Jesteśmy z Tobą, Suwałki 2006.
 • Grabowiec A., Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie, Lublin 2011.
 • Kukołowicz T., Problemy patologii społecznej w wypowiedziach Jana Pawła II, w: Żeby nie ustała wiara, Lublin 1987.
 • Lipowska-Teutsch A., Rodzina a przemoc, Kraków 1992.
 • Nowakowski P. T., Alkohol, przemoc i przestępczość, w: Alkohol, alkoholizm i przemoc, Lublin 2004.
 • Palacz-Chrisidis A., Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodziną, Warszawa 2014.
 • Pospiszyl I., Razem przeciw przemocy, Warszawa 1999.
 • Rada ministrów – minister zdrowia, Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w: http://www. parpabip.pl/pliki/strona/Sprawozdanie%202015_RM-24-4-17.pdf.
 • Stanek K., Praca socjalna z osobą lub rodziną z problemem przemocy, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04df1239-79ed-4c49-822a-16a794c1e2f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.