Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 39 | 2 | 95-105

Article title

Znaczenie streetworkingu w systemie pomocy społecznej

Content

Title variants

EN
The Importance of Streetworking in the Social Assistance System

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Streetworking to profesjonalnie świadczona pomoc osobom, które pozostają poza systemem pomocy społecznej. Osoby wykonujące tę pracę docierają do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (dzieci ulicy, osoby bezdomne, żebrzące, prostytuujące się, popełniające czyny karalne). Miejscem ich pracy jest ulica, piwnice, galerie handlowe, ale też Internet, w którym współczesny człowiek spędza coraz więcej czasu, szukając niejednokrotnie odpowiedzi na trudne pytania i oczekując potrzebnego wsparcia. W artykule przedstawiam najważniejsze założenia streetworkingu oraz opinie studentów pracy socjalnej, jak i samych streetworkerów na temat tej formy pracy i jej miejsca w systemie pomocy społecznej.
EN
Streetworking is professionally provided assistance to those who remain outside the system of social assistance. Those practicing the profession reach people who are excluded or at risk of social exclusion (street children, homeless people, beggars, prostitutes, committing criminal offenses). Their place of work is the street, basements, shopping malls, but also the Internet, where modern man spends more and more time frequently searching for answers to difficult questions and waiting for necessary support. In this article, I present the most important assumption of streetworking and opinions of the students of social work, as well as street workers on this form of work and its place in the social assistance system.

Year

Volume

39

Issue

2

Pages

95-105

Physical description

Dates

published
2018-06-30

References

 • Białożyt, Katarzyna. 2014. Streetworking jako metoda działania pracownika socjalnego. Roczniki Teologiczne, 59, 1, 217-225.
 • Dec, Joanna. 2012. Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych – streetworking. Studia Poradoznawcze, 1, 129-141.
 • Dębski, Maciej. Streetworking jako przejaw prospołeczności. E-przewodnik streetworkingu. Dostęp: 28.09.2017. http://www.ab.org.pl/e-przewodnik/index.html.
 • Dubois, Brenda i Karla K. Miley. 1996. Praca socjalna 1, tłum. K. Czekaj. Warszawa: Wydawnictwo Interart.
 • Kamiński, Aleksander. 1976. Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej w pracy socjalnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
 • Kamiński, Tadeusz. 2017. Poza instytucją pomocy społecznej – uzupełniające i alternatywne obszary realizacji pracy socjalnej w Polsce. W: O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Nowe problemy – zmiana – transgresja, red. Barbara Kromolicka i Aneta Jarzębińska, 103-121. Szczecin: Wydawnictwo Volumina.pl Daniel Krzanowski.
 • Kromolicka, Barbara i Aneta Jarzębińska. 2017. Wstęp. W: O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Nowe problemy – zmiana – transgresja, red. Barbara Kromolicka i Aneta Jarzębińska, 7-19. Szczecin: Wydawnictwo Volumina.pl Daniel Krzanowski.
 • Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie. Dostęp:
 • 7.10.2017. http://www.praktycy.org/osos/osos_przewodnik_metodologiczny.pdf.
 • Petrella, Riccardo. Miasta dla wszystkich obywateli. Rzecz o ogrodnikach tworzących nową przyszłość dla ludzkości. W: Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie. Dostęp: 7.10.2017. http://www.praktycy.org/osos/osos_przewodnik_metodologiczny.pdf.
 • Podręcznik streetworkera bezdomności, red. Maciej Dębski i Anna Michalska. 2012.
 • Gdańsk: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.
 • Przewodnik streetworkera, oprac. Anna Bałchan i Magdalena Lasota. 2010. Katowice-Opole: Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej.
 • Radlińska, Helena. 1961. Pedagogika społeczna. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Szluz, Anna. 2017. Formy zatrudniania streetworkerów. Roczniki Teologiczne, 64, 1, 143-153.
 • Szluz, Beata. 2014. Streetworking jako nowa forma interwencji i pracy z osobami wykluczonymi społecznie. Seminare. Poszukiwania naukowe, 35, 2, 101-111.
 • Tarka-Rymarz, Katarzyna. 2016. Motywy wyboru pracy wolontariusza streetworkingu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 29, 1, 89-103.
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593).
 • Wasilewska-Ostrowska, Katarzyna. 2014a. Networking jako przykład socjalnej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży. W: Wielowymiarowość bezpieczeństwa środowiska wychowawczego, red. Tomasz Biernat i Janusz Gierszewski, 99-107. Chojnice: Certus s.c.
 • Wasilewska-Ostrowska, Katarzyna. 2014b. Partyworking jako przykład pracy socjalnej opartej na strategii profilaktycznej. W: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną. Wybrane problemy, red. Katarzyna Wasilewska-Ostrowska, 310-320. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Żukiewicz, Arkadiusz. 2012. Praca socjalna w ośrodku pomocy społecznej – na przykładzie MOPS Kraków. W: Praca socjalna w służbie ludziom, red. Arkadiusz Żukiewicz, 201-234. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04df3bd2-0901-4e8f-94ef-4e956abd1dea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.