Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 52 | 149-159

Article title

Biblioteka Miejska w Puławach: nowa rzeczywistośc - nowe funkcje

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesne przemiany, spowodowane rozwojem informatyki, nowych technologii informacyjnych i mediów, stały się wyzwaniem dla biblioteki jako instytucji kultury, przyczyniając się w dużym stopniu do zmiany modelu biblioteki oraz wyznaczenia nowych ról dla profesji bibliotekarza. Obecnie biblioteki wpisują się intensywnie w system szeroko rozumianej komunikacji społecznej i przechodzą wyraźne przemiany funkcjonalne, istotne wydaje się zatem zbadanie, w jakim zakresie w tych nowych warunkach rozwoju technologii informacyjnych i praktyk komunikacyjnych realizowana może być misja biblioteki publicznej. W artykule opisano to zagadnienie w odniesieniu do doświadczeń Biblioteki Miejskiej w Puławach, będącej miejscem pracy i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych autorki, która poprzez analizę zadań i wyzwań, z którymi zmagała się jej macierzysta placówka w ostatnich latach, stara się wskazać, jak poszerzył się zakres funkcji i działań stawianych przed bibliotekami publicznymi w Polsce.

Year

Volume

52

Pages

149-159

Physical description

Contributors

References

  • Kubów S., Bibliotekarze i politycy, „Bibliotekarz” 2002, nr 2, s. 3-5.
  • Walczak M., Sterowanie bibliotekami w procesie kształtowania się społeczeństwa informacyjnego, [w:] Innowacyjność zawodowa i organizacyjna w bibliotekach. Materiały z konferencji bibliotekarzy województwa lubuskiego „Organizacja i zarządzanie biblioteką” Kalsk, 21-22 września 2004 r., [red. Ewa Mielczarek], Zielona Góra: Pro Libris Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida, 2005, s. 13-23.
  • Wojciechowski J., Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1997.
  • Zboralski, M., Nazwy firm i produktów, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04e0ffcc-8e69-47a4-bb70-28c2dfc92782
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.