Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 2(58) | 95-104

Article title

Aporie architektury, czyli spór między ideą a materią dzieła

Content

Title variants

EN
Aporias of architecture, or the contest between the idea and matter

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł odnosi się do problematyki definiowania architektury. Za pomocą przedstawienia relacji pomiędzy ideą a materią dzieła wydaje się możliwe wskazanie pewnej wymiennej zależności mówiącej o pochodzeniu formy w sztuce architektonicznej. Celem artykułu nie jest wskazanie, co decyduje o powstaniu budowli, lecz dywagacja (poparta historycznymi przykładami), co jest ważniejsze dla architekta – idea czy materia dzieła. Wysnucie wniosków autor pozostawia czytającemu.
EN
The article refers to the problems of defining architecture. By showing the relationship between the idea and the matter of the work, it seems possible to indicate a certain interchangeable dependence about the origin of the form in architectural art. The purpose of the article is not to indicate – what determines the construction of the building but the division (supported by historical examples) what is more important for the architect – the idea or matter of the work? The author leaves the application to the reader.

Journal

Year

Issue

Pages

95-104

Physical description

Contributors

 • Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

References

 • Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 3: Estetyka nowożytna, Arkady, Warszawa 1991.
 • Merleau-Ponty M., Widzialne i niewidzialne, Aletheia, Warszawa 1996.
 • Ilkosz J., Hala Stulecia i tereny wystawowe we Wrocławiu – dzieło Maksa Berga, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Ponti G., Amate l’architettura; „l’architettura è un cristallo”, Witali et Ghianda, Genova 1957.
 • Alberti L.B., Ksiąg dziesięć o sztuce budowania, PWN, Warszawa 1960.
 • Platon, Sofista, Polityk, Antyk, Kęty 2002.
 • Kozłowski D., 7 przypadków architektury, Zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej „Pretekst” 2004, nr 1, 17–19.
 • Leibniz G.W., Polemika z S. Clarke’iem, [w:] G.W. Leibniz, Wyznanie wiary filozofa. Rozprawa metafizyczna. Monadologia. Zasady natury i łaski oraz inne pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1969, 510–514.
 • Loos A., Ornament i zbrodnia. Eseje wybrane, Centrum Architektury, Warszawa–Tarnów 2013.
 • Deleuze G., Różnica i powtórzenie, KR, Warszawa 1997.
 • Porębski M., Ikonosfera, PIW, Warszawa 1971.
 • Krier L., Modernizm i pamięć, Arkady, Warszawa 2001.
 • Eliot T.S., Tradycja i talent indywidualny, [w:] T.S. Eliot, Szkice literackie, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1963.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04e3af7f-46eb-48cf-867a-f8db4b38f34d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.