PL EN


2013 | 16 | 35-60
Article title

Zaburzenia procesu socjalizacji. Wykolejenie i nieprzystosowanie społeczne młodzieży w ujęciu psychologicznym, społecznym i pedagogicznym

Content
Title variants
EN
Defects in the Process of Socialization. Derailment and social maladjustment of young people in terms of psychological, social and educational context
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł podejmuje kwestie związane z wadliwym procesem socjalizacji młodzieży. Ukazuje ponadto widoczne w literaturze wśród licznych autorów ogromne zróżnicowanie terminologiczne. Ponadto przy okazji analizy różnych stanowisk teoretycznych w tekście omówiono liczne zmienne środowiskowe i psychologiczne warunkujące proces wykolejenia i nieprzystosowania społecznego dorastającej młodzieży. Nie bez znaczenia dla skutecznej resocjalizacji i terapii jest pedagogiczny aspekt zjawiska nieprzystosowania społecznego. W artykule przedstawiono więc obok psychologicznych i socjologicznych koncepcji społecznego wykolejenia również pedagogiczne rozumienie tego procesu.
EN
This article takes on issues related to faulty societal process in terms of deranged adolescents. It is also evident in various literatures among the many authors with diversified terminology. In addition, given the opportunity to analyze various theories, a number of texts address social groups and the process of psychological aberration and maladjustment of juveniles. Of utmost significance for effective rehabilitation (re-socialization) and therapy is the pedagogical aspect of social aberration. Besides the psychological and sociological concept of social aberration, this article also articulates pedagogical understanding of this process.
Year
Volume
16
Pages
35-60
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Morris County Psychological Association, New Jersey
References
 • Batawia S., Klimczak M., Kołakowska H., Dzieci moralnie zaniedbane, „Państwo i Prawo” 12/1963.
 • Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki, Wyd. PWN, Warszawa 1978.
 • Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Wyd. PWN, Warszawa 1971.
 • Doroszewska J., Klasyfikacja psychopedagogiki specjalnej na zasadzie mechanizmu adaptacji. Materiały do nauczania psychologii, seria IV, t. 2, Warszawa 1966.
 • Konopnicki J., Niedostosowanie społeczne, Wyd. PWN, Warszawa 1971, 1972.
 • Konopnicki J., Zaburzenia w zachowaniu się dzieci a środowisko, Wyd. PWN, Warszawa 1964.
 • Lewicki A. (red.), Psychologia kliniczna, Wyd. PWN, Warszawa 1974.
 • Lewicki A., Paryzek L., Waligóra B., Podstawy psychologii penitencjarnej, w: Lewicki A. (red.), Psychologia kliniczna, Wyd. PWN, Warszawa 1969, 1972.
 • McKinney F., Psychology of personal adjustment, John Willey, New York 1961.
 • Nuttin J., Przystosowanie a motywacja u człowieka, „Psychologia Wychowawcza” 3/1961.
 • Ostrihańska Z., Kryteria niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, „Archiwum Kryminologii”, t. 5, Warszawa 1978.
 • Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. APS, Warszawa 2005.
 • Pytka L., Różne ujęcia definicji resocjalizacji, w: Urban B., Stanik J.M. (red.), Resocjalizacja, t. 1, Wyd. PWN, Warszawa 2007.
 • Skorny Z., Psychologia wychowawcza dla nauczycieli, Wyd. WSiP, Warszawa 1976.
 • Spionek H., Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Wyd. PWN, Warszawa 1969.
 • Stott D.H., The social adjustment of children, NPC, London 1968.
 • Szałański J., Resocjalizacja w zakładzie poprawczym, Wyd. WSiP, Warszawa 1978.
 • Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Wyd. UJ,Kraków 2000.
 • Waligóra B., Funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji więziennej, Wyd. UAM, Poznań 1974.
 • Wall W.D., Wychowanie i zdrowie psychiczne, Wyd. PWN, Warszawa 1960.
 • Wójcik D., Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Analiza psychologiczno- -kryminologiczna, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1984.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-4898
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04e3f8e5-3b57-42a9-9825-45cc4cea2d19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.