Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | vol. 63, nr 2 | 91-100

Article title

Scenarios in the development strategies of larger cities in Poland

Authors

Content

Title variants

PL
Scenariusze w strategiach rozwoju większych miast w Polsce

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Planning prepares decisions and future actions. Therefore, future conditions should be considered in planning, in particular strategic planning, due to its long-term nature. To accomplish this, certain prognostic methods should be applied. A scenario method is seen as one of the most useful prognostic method, especially in cases when social and institutional behaviour plays a crucial role. The aim of the paper is an analysis and evaluation of the application of scenarios in the development strategies of larger cities in Poland (more than 100 thousand inhabitants). Scenarios were prepared in 13 out of the 39 cities. All these scenarios were analyzed. The scenarios were formulated with the intuitive logics method. Most scenarios do not fully meet the scenario definition because of the insufficiency of the sequences of events presented on the timeline. The author discusses some methodological problems concerning the creation of scenarios and the problems in using scenarios, and gives some recommendations.
PL
Planowanie ma na celu przygotowanie decyzji i przyszłych działań. Dlatego należy uwzględnić w nim uwarunkowania, zwłaszcza w planowaniu strategicznym, ze względu na jego długoterminowy charakter. Aby to osiągnąć, należy zastosować metody prognostyczne. Jako jedna z najbardziej użytecznych metod tego typu postrzegana jest metoda scenariuszy, zwłaszcza w przypadkach, gdy kluczowe znaczenie mają zachowania społeczne i instytucjonalne. Celem artykułu jest analiza i ocena zastosowania scenariuszy w strategiach rozwoju większych miast w Polsce (ponad 100 tysięcy mieszkańców). Na 39 takich miast scenariusze przygotowano w 13 z nich. Wszystkie zostały przeanalizowane. Były one sformułowane przy użyciu metody intuicyjno-logicznej. Większość scenariuszy nie całkiem spełnia definicję scenariusza z powodu niedostatku sekwencji zdarzeń przedstawionych na osi czasu. Autor omawia niektóre problemy metodyczne dotyczące tworzenia scenariuszy i problemy ich stosowania oraz podaje pewne rekomendacje.

References

 • Amer M., Daim T.U., Jetter A., 2013, A review of scenario planning, Futures, vol. 46, pp. 23-40.
 • Barredo J.I., Kasanko M., McCormick N, Lavalle C., 2003, Modelling dynamic spatial processes:
 • Simulation of future scenarios through cellular automata, Landscape and Urban Planning, 64(3), pp. 145-160.
 • Bednarek S., Latacz A., Piwowarczyk M., 2009, Częstochowa 2025 Strategia rozwoju miasta, Załącznik do Uchwały Nr 520/XLV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2009, Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Strategii Rozwoju Miasta, Częstochowa.
 • Bradfield R., Wright G., Burt G. Cairns G., Van Der Heijden K., 2005, The origins and evolution of scenario techniques in long range business planning, Futures, 37, pp. 795-812.
 • Chakraborty A., McMillan A., 2015, Scenario planning for urban planners: Toward a practitioner's guide, Journal of the American Planning Association, vol. 81(1), pp.18-29.
 • Chermack T.J., Lynham S.A., Ruona W.E.A., 2001, A Review of scenario planning literature, Futures Research Quarterly, vol. 17, no. 2, pp. 7-31.
 • Chojnicki Z.,1988, Terytorialny system społeczny, Biuletyn KPZK PAN, vol. 138, pp. 29-49.
 • Cieślak B., 1993, Organizacja procesu prognostycznego, [in:] M. Cieślak (ed.), Prognozowanie gospodarcze: Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
 • Docherty I.W., McKiernan P., 2008, Scenario planning for the Edinburgh city region, Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 26, no. 5, pp. 982-997.
 • Durance P., Godet M., 2010, Scenario building: Uses and abuses, Technological Forecasting & Social Change vol. 77, pp. 1488-1492.
 • Fernández Güell J.M., Redondo L., 2012, Linking territorial foresight and urban planning, Foresight, 14(4), pp. 316-335.
 • Godet M., 1985, Prospective et planification stratégique, Economica, Paris.
 • Godet M., 1994, From Anticipation to Action: A Handbook of Strategic Prospective, United Nations Educational, Paris.
 • Godet M., 2006, Creating futures: Scenario Planning as a Strategic Management Tool, Economica, Paris.
 • Goodspeed R., 2017, An Evaluation Framework for the Use of Scenarios in Urban Planning, Working Paper WP17RG1, Lincoln Institute of Land Policy.
 • Hosseinali F., Alesheikh A.A., Nourian F., 2013, Agent-based modeling of urban land-use development, case study: Simulating future scenarios of Qazvin city, Cities, vol. 31, pp. 105-113.
 • https://www.wroclaw.pl/rozmawia/strategia-wroclaw-2030-scenariusze (25.07.2018).
 • Kania-Gospodarowicz A., 1993, Scenariusze, [in:] M. Cieślak (ed.), Prognozowanie gospodarcze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Khakee A., 1991, Scenario construction for urban planning, Omega, vol. 19, issue 5, pp. 459-469.
 • Lee J., Newman G., Park Y., 2018, A comparison of vacancy dynamics between growing and shrinking cities using the land transformation model, Sustainability, vol. 10 (5), art. no 1513. Local Data Bank, Główny Urząd Statystyczny (25.07.2018).
 • Medeksza Ł., 2016, Foresightowe scenariusze przyszłości dla Wrocławia, http://miastoprzyszlosci.wroclaw2016.pl/wp-content/uploads/2017/01/T_0_Postscriptum.pdf (6.08.2018).
 • Miasto Rybnik, 2015, Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020: Projekt dokumentu, Rybnik.
 • Mordak R., Tetlak M., Rawski J., 2008, Strategia rozwoju miasta Radomia na lata 2008-2020, WYG International Sp. z o.o., Warszawa.
 • Nulpponen J., 2016, Scenario analysis in strategic regional land use planning, Master’s thesis, Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Technology.
 • Petrov L.O., Shahumyan H., Williams B., Convery S., 2011, Scenarios and indicators supporting urban regional planning, Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 21, pp. 243-252.
 • Rada Miasta Katowice, Prezydent Miasta Katowice, 2005, Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2020”, Załącznik do uchwały nr LII/1068/05 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005 r., Katowice.
 • Rada Miejska, Prezydent Miasta, 2012, Strategia rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku, 2012, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/496/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 r., Bielsko-Biała.
 • ResPublic, 2017, Strategia Płocka. Foresight dla Płocka. Scenariusze rozwoju Miasta, 2017, Warszawa/ Płock.
 • Samorząd Miasta Gliwice, 2011, Strategia zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miasta Gliwice do roku 2022: Aktualizacja, Załącznik do uchwały nr XV/298/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22.12.2011 r., Gliwice.
 • Scenariusze rozwoju, [in:] Strategia rozwoju Olsztyna, http://www.e-bip.pl/file.ashx?hash=000000010000002F00010822000000010010000020050404144336003444C329 (7.08.2018).
 • Shen L., Du L., Yang X., Du X., Wang J., Hao J., 2018, Sustainable strategies for transportation development in emerging cities in China: A simulation approach, Sustainability, vol. 10(3).
 • Sołtys J., 2008, Metody planowania strategicznego gmin z uwzględnieniem aspektów przestrzennych i rozwoju zrównoważonego, Monografie 87, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Sołtys J., Lendzion J., 1999, Scenariusze jako element metody określania uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów lokalnych, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Song Y., Ding C., Knapp G., 2006, Envisioning Beijing 2020 through sketches of urban scenarios, Habitat International, vol. 30, issue 4, pp. 1018-1034.
 • Stojanović M., Mitković P., Mitković M., 2014, The scenario method in urban planning, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, vol. 12, no. 1, pp. 81-95. 100
 • Stoner J.A.F., Wankel C., 1986, Management, Prentice Hall International Inc., London.
 • Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2010, 2012, Załącznik do Uchwały nr XXXV/549/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.
 • Torrieri F., Nijkamp P., 2005, Scenario Analysis in Spatial Impact Assessment: a Methodological Approach, [in:] S.R. Curwell, M. Deakin, M. Symes (eds.), Sustainable Urban Development, Routledge, London, pp. 43-61.
 • Uchwała nr XXXI/910/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Elbląga 2020+”, 2014, Elbląg.
 • Uri A., 2016, Sketch Tools for Regional Sustainability Scenario Planning, National Cooperative
 • Highway Research Program, Project 08-36, task 117, http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/docs/NCHRP08-36(117)_FR.pdf (20.02.2018).
 • Urząd Miejski w Białymstoku, 2010, Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus, Załącznik do Uchwały Nr LVIII/777/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r., Białystok.
 • von Wirth T., Hayek U.W., Kunze A., Neuenschwander N., Stauffacher M., Scholz W., 2014, Identifying urban transformation dynamics: Functional use of scenario techniques to integrate knowledge from science and practice, Technological Forecasting & Social Change, vol. 89, pp. 115-130.
 • Waddell P., 2002, UrbanSim: Modeling urban development for land use, transportation, and environmental planning, Journal of the American Planning Association, vol. 68(3), pp. 297-314.
 • Xiang W.N., Clarke K.C., 2003, The use of scenarios in land use planning, Environment and Planning B: Planning and Design, vol. 30, issue 6, pp. 885-909.
 • Zegras C., Sussman J., Conklin C., 2004, Scenario planning for strategic regional transportation planning, Journal of Urban Planning and Development, vol. 130(1), pp. 2-13.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04e6551e-b7b3-4960-b365-dcc406d9b2bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.