PL EN


2016 | 9 (800) | 72-87
Article title

Zarządzanie emisjami CO2 w łańcuchach dostaw wybranych produktów

Title variants
EN
Managing CO2 Emissions in Supply Chains of Selected Products
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie kompleksowej metodyki analizy środowiskowej, która pozwala przedsiębiorstwom na identyfikację krytycznych punktów emisji CO2 w procesach i łańcuchach dostaw. Poruszane zagadnienia obejmują m.in.: mapy łańcucha dostaw z uwzględnieniem elementów wejściowych i procesów; kalkulację emitowanego w łańcuchu dostaw CO2 (ang. supply chain carbon map calculation); identyfikację scenariuszy zmian oraz wybór najbardziej optymalnych rozwiązań, które będą skutkowały redukcją emisji CO2. W celu zilustrowania opisywanej metodyki zastosowano metodę badawczą w postaci studium przypadku. Badania jakościowe obejmowały próbę 11 przedsiębiorstw (producentów) z Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii, natomiast w artykule zaprezentowane zostały dwa wybrane studia przypadku, które kompleksowo przedstawiają sposób zastosowania omawianej metodyki w praktyce.
EN
The aim of the article is to discuss the comprehensive environmental analysis methodology that allows companies to identify CO2 hotspots in processes and supply chains. Topics covered include: supply chain carbon map, taking into account the processes and its inputs; calculation of CO2 emissions in the supply chain ; identification of change scenarios and selection of the most optimal solutions, which will result in the reduction of CO2 emissions. In order to illustrate the described methodology, a case study was used as a research method. Qualitative research included 11 companies (producers) from Poland, Italy and the United Kingdom, while the article focuses on two selected case studies that demonstrate how the methodology can be applied in practice.
Contributors
  • Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
  • Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
  • Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04ed0237-4bfe-4857-ad4b-2d2304687e5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.