PL EN


2013 | 5 | 95-113
Article title

Polska, Unia Europejska i kryzys. Czy Polacy winią Europę?

Content
Title variants
EN
Poland, European Union and the crisis. Do Poles blame Europe?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper focuses both on results of own research (national poll conducted in Poland) and results of other polls concerning perception of the impact of the crisis in Poland. The results were analyzed in terms of correlation between political preferences (both partisan and ideological) and perceived severity of the crisis in Poland, as well as relationship between political preferences and seeing the EU as cause of the crisis in Poland, or at least reason behind growing seriousness of its signs in Poland. A vast array of other polls – both national and European (mainly eurobarometer, but not only), as well as global – were analyzed, to verify whethere opinions of the Poles changed over time, and how they place in comparison with views of other nations. Overall, the Poles seem less pessimistic regarding the crisis than other nations, mainly due to comparatively better economic outlook, and their opinion on Polish membership in the EU remains very strongly positive. A significant percentage of respondents blamed – at least in part – EU for the crisis, but it did not translate into negative view on EU accession overall.
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
References
 • Badania: Większość Polaków czuje się obywatelami Unii, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/687440,badania_wiekszosc_polakow_czuje_sie_obywatelami_unii.html (30.03.2013).
 • BS/103/2011, Elektoraty partyjne o istotnych kwestiach społeczno-politycznych, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, wrzesień 2011.
 • BS/120/2011, Poparcie dla PSL w ostatniej dekadzie, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, październik 2011.
 • BS/138/2009, Elektoraty głównych partii politycznych: charakterystyka poglądów, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, październik 2009.
 • BS/172/2012, O finansowym bilansie integracji i budżecie UE na lata 2014-2020, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, grudzień 2012.
 • BS/2/2012, Czy Polacy boją się kryzysu, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, styczeń 2012.
 • BS/52/2013, Stosunek do rządu w kwietniu, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, kwiecień 2013.
 • BS/64/2009, Bilans pięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa, kwiecień 2009.
 • CBOS News 14/2013, Poparcie dla członkostwa Polski w UE.
 • Co trzeci Polak: UE najlepsza by zmierzyć się z kryzysem, http://m.onet.pl/biznes,ww7ct (10.03.2012).
 • Dalton Russel J., Klingemann Hans-Dieter (2007), Oxford Handbook of Political Behavior, New York: Oxford University Press, 2007.
 • Dalton Russel J., Farrell David M., McAllister Ian (2011), Political Parties and Democratic Linkage: How Parties Organize Democracy, New York: Oxford University Press, 2011.
 • Draghi: Strefa euro odbije w drugiej połowie roku, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Draghistrefa-euro-odbije-w-drugiej-polowie-roku-2805507.html (30.04.2013).
 • EU 2013: A continent adrift, Groupe Publicis, marzec 2013, do pobrania na http://www.publicisgroupe.com.
 • Eurobarometr 78: Co Polacy wiedzą o UE, http://www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl/n1111-eurobarometr-78--co-polacy-wiedza-o-ue.html (10.05.2013).
 • Eurobarometr o Polakach i kryzysie, http://www.euractiv.pl/gospodarka/wywiad/eurobarometro-polakach-i-kryzysie-001564 (15.03.2013).
 • Europejczycy boją się pogłębienia kryzysu, http://www.parkiet.com/artykul/7,1318283-Europejczycy-boja-sie-poglebienia-kryzysu.html (10.05.2013).
 • Gadomski Witold, W kryzysie Polacy bogacą się szybciej niż inni mieszkańcy UE, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/w-kryzysie-polacy-bogaca-sie-szybciej-niz-innimieszkancy-ue (30.03.2013).
 • Inglehart Ronald, Klingemann Hans-Dieter (1976), Party Identification, Ideological Preference and the Left-Right Dimension among Western Mass Publics, [w:] I. Budge, I. Crewe, D. Farlie (red.), Party Identification and Beyond, London: John Wiley, 1976.
 • Kim są wyborcy Janusza Palikota, http://wybory.onet.pl/parlamentarne-2011/kim-sa-wyborcyjanusza-palikota,1,4875788,aktualnosc.html (05.03.2013).
 • Kozaczuk Aleksanda, Żerkowska-Balas Marta (2013), Obywatele i wybory, Raport Fundacji Batorego, Warszawa, luty.
 • Lewica? Prawica? Polak pytany o orientację polityczną, http://m.tokfm.pl/Tokfm/1,110222,12893968,Lewica__Prawica__Polak_pytany_o_orientacje_polityczna.html (15.04.2013).
 • PKB Polski rośnie, a Unii spada, http://forsal.pl/artykuly/348843,pkb_polski_rosnie_a_unii_spada.html (30.03.2013).
 • Polacy a kryzys gospodarczy, http://www.egospodarka.pl/94344,Polacy-a-kryzysgospodarczy,1,39,1.html (16.05.2013).
 • Polacy bardzo boją się kryzysu. To dobrze? http://www.biztok.pl/Polacy-bardzo-boja-siekryzysu-To-dobrze-a7700 (30.04.2013).
 • Polacy popierają obecność Polski w Unii Europejskiej, http://www.rp.pl/artykul/10,1014599-Polacy-popieraja-obecnosc-Polski-w-Unii-Europejskiej.html (29.05.2013).
 • Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa, wrzesień 2009.
 • Program konwergencji. Aktualizacja 2012, Warszawa, kwiecień 2012.
 • Raciborski Jacek (2003), Wybory i wyborcy, [w:] Demokracja polska 1989-2003, J.J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Rajca, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Społeczno-gospodarcze efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Główne wnioski w związku z dziewiątą rocznicą przystąpienia Polski do UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, maj 2013.
 • Standardowy Eurobarometr 76, Opinia publiczna w Unii Europejskiej, Raport krajowy – Polska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, jesień 2011.
 • Standardowy Eurobarometr 78, Opinia publiczna w Unii Europejskiej, Raport krajowy – Polska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, jesień 2012.
 • Szczepański Jakub, Liberalizm przyszłością Palikota. Lewicowy elektorat RP odchodzi na drugi plan, http://www.polskatimes.pl/artykul/677799,liberalizm-przyszloscia-palikotalewicowy-elektorat-rp,id,t.html (10.05.2013).
 • The New Sick Man of Europe: the European Union, Pew Research Center, maj 2013.
 • Turska-Kawa Agnieszka (2013), Osobowościowe uwarunkowania zachowań wyborczych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Wade Robert (2009), Co zrobić z kryzysem systemu?, [w:] J. Kutyła i in. (red.), Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Walenciak Robert, Palikot kontra SLD – razem i osobno, „Przegląd”, 42/2011.
 • Wyborcy PiS najbardziej niezadowoleni, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/wyborcy-pisnajbardziej-niezadowoleni,1,4186372,wiadomosc.html (15.04.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04f90d9d-7563-4f35-a897-a1eee6ae9081
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.