Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 52 | 235-246

Article title

Społeczeństwo równości czy zniewolone danetyzacją?

Content

Title variants

EN
Society of equality or enslaved by datafication?
RU
Общество равенства или порабощение?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W epoce społeczeństwa informacyjnego postęp techniczny stwarza możliwości gromadzenia, przechowywania i analizowania dużych zbiorów danych (Big Data). Nie są one zbierane podczas prowadzenia odrębnych badań naukowych, lecz za pośrednictwem narzędzi elektronicznych, często poza świadomością ich dostarczycieli. W artykule dokonano charakterystyki nowej metodyki w naukach społecznych w postaci Big Data, procesu danetyzacji polegającego na zbieraniu informacji o wszystkim, nawet o czymś, co nie jest brane pod uwagę jako źródło danych. Podjęto także zagadnienie konsekwencji tej wolności informacyjnej dla jednostki żyjącej w społeczeństwie informacyjnym.
EN
In the age of information society the technological progress creates opportunities for collecting, storing and analyzing large sets of data (Big Data). They are not collected when conducting separate research, but through electronic tools, often beyond the awareness of their providers. The article presents the characteristics of a new methodology in the social sciences in the form of the Big Data, which is a datafication process involving collecting information about everything, even about something that is not taken into account as a data source. There is also an issue of consequence of such freedom of information for individuals living in the information society.

Year

Volume

52

Pages

235-246

Physical description

Contributors

  • Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych i Wirtualnych Uniwersytet Rzeszowski

References

  • Kołodko G., 2009, Wędru(ó)jący świat, Pruszyński i S-ka, Warszawa.
  • Mayer-Schonberger V., Cukier K., 2014, Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, przekł. M. Głatki, MT Ltd. Biznes, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04fa54de-6b13-4571-8735-5b02829f7929
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.