PL EN


2016 | 22 | 240-251
Article title

GRANICE PYTAŃ Poezja nie bez związku z wystawą sztuki

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
22
Pages
240-251
Physical description
Dates
published
2016-12-05
References
  • 1 M. Kazimierczak, Pomiędzy przestrzenią, ideą a obecnością. Działania twórcze w kierunku formy otwartej, praca doktorska pod kierunkiem prof. Christiosa Mandziosa, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wrocław 2014.
  • 2 Tamże, s. 11–14.
  • 3 Tamże, s. 118.
  • 4 Tamże, s. 18–23.
  • 5 Tamże, s. 24–30.
  • 6 B. Groys, Gotthold Ephraim Lessing, Clement Greenberg, Marshall McLuhan, [w:] tegoż, Wprowadzenie do antyfilozofii, przeł. J. Gilewicz, Warszawa 2012, s. 219.
  • 7 M. Kazimierczak, dz. cyt., s. 47–53.
  • 8 Tamże, s. 15–17.
  • 9 W. Okoń, Wiersze północne. Wiersze powstałe w Leningradzie na przełomie 1988 i 1989 roku, Wrocław 1989, s. 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04fc63f9-4e7d-4293-8ab0-0dc617ad137b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.