PL EN


2017 | 501 | 24-34
Article title

Zachowania konsumenta a storytelling marki. Wybrane aspekty

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Wychodząc od wyników badań zachowań współczesnych konsumentów, ich uwarunkowań i wybranych aspektów psychologicznych, scharakteryzowano storytelling. Cel badawczy wiązał się z pytaniem czy i jak działania storytellingowe na rzecz marki oddziałują na zachowania jej interesariuszy. Badaniami objęto działania storytellingowe wybranych marek. Przeprowadzono studia przypadków z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej oraz dyskusje w grupie studentów na zasadach uproszczonych zogniskowanych wywiadów grupowych z elementami wideotreningu. Zauważono, że metodyczne działania storytellingowe na rzecz personifikowanej marki wieloaspektowo oddziałują na interesariuszy na poziomie zarówno świadomym, jak i podświadomym. Wykorzystuje się w nich ważne mechanizmy psychologiczne związane z angażowaniem widzów, wzbudzaniem emocji, kreowaniem doświadczeń, a nawet neurooddziaływaniem. Sprzyja to niejako wejściu marki w życie konsumenta, dostarczaniu przez nią oczekiwanych wartości i zacieśnianiu obustronnych relacji.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04fe8b9e-16a4-4bd8-9428-194bd4bb5448
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.