Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 80 | 3 | 337-350

Article title

Open Access w Niemczech

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Open Access in Germany

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teza/cel artykułu – W artykule przedstawiono stan Open Access (OA) w Niemczech. Omówiono sposoby promocji OA, a także przykłady ich wdrażania. Metody badań – Tekst powstał na podstawie analizy piśmiennictwa przedmiotu i materiałów źródłowych, takich jak: programy i założenia inicjatyw z obszaru OA oraz korespondencja z przedstawicielami wybranych instytucji niemieckich zaangażowanych w rozwój OA. Wyniki/Wnioski – W Niemczech większość najważniejszych instytucji naukowych wspiera rozwój OA zarówno zielonej drogi, jak i złotej drogi. Wszystkie mandaty OA mają charakter zaleceń, a ich implementacja odbywa się przez rozbudowę infrastruktury i finansowe wspieranie publikowania. Możliwości przyśpieszenia rozwoju OA upatruje się w zmianach prawa autorskiego.
EN
Objective – The author discusses current status of Open Access (OA) in Germany, methods of promoting OA and some implementation cases. Methodology – The article is based on the analysis of the literature in the field, source texts such as OA programs and initiatives and letters exchanged with representatives of selected German institutions involved in OA development. Results and conclusions – In Germany most important scholarly institutions support both green and gold approach in OA. All OA mandates are guidelines implemented through the development of the infrastructure and financial support of publishing process. Further acceleration of OA development is considered to be possible with changes in copyright.

Year

Volume

80

Issue

3

Pages

337-350

Physical description

Contributors

 • Institute of Information and Book Studies, The University of Warsaw

References

 • Armbruster, Chris (2010). Implementing Open Access: Policy Case Studies. Social Science Research Network (SSRN) [online]. October 14; [dostęp: 20.01.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://ssrn.com/abstract=1685855> lub doi:10.2139/ssrn.1685855.
 • Beger, Gabriele (2011). §52a UrhG – eine endende Geschichte? Wykład wygłoszony w ramach Berliner Bibliothekswiss. Kolloquium, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Humboldt-Universität zu Berlin, 15 listopada 2011 r.
 • Björk, Bo-Christer; Welling Patrik; Laakso, Mikael; Majlender, Peter; Hedlund Turid; Guðnason, Guðni( 2010). Open Access to the Scientific Journal Literature: Situation 2009. PLoS ONE [online], no. 5(6): e11273; [dostęp: 20.01.2012]. Dostępny w World Wide Web: doi:10.1371/journal.pone.0011273.
 • Bruch, Christoph (2011). Korespondencja elektroniczna z Christophem Bruchem (Open Access Policy, Max Planck Digital Library) z dnia 24 listopada 2011. Dokumentacja w posiadniu autorki.
 • Cencora, Arkadiusz (2010). DINI – niemiecka inicjatywa na rzecz informacji sieciowej. "Przegląd Biblioteczny" 2010, z. 1, s. 44-57.
 • Deklaracja Berlińska (2005). Deklaracja Berlińska w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce. "Biuletyn EBIB" [online]; nr 2 (63) [dostęp: 25.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/deklaracja.php>.
 • DFG (2012). Förderatlas 2012. Kennzahlen zur öffentlich finanzierten Forschung in Deutschland [online]. Deutsche Forschungsgemeinschaft; [dostęp: 12.06.12]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/evaluation_statistik/foerderatlas/dfg-foerderatlas_2012.pdf>.
 • Der dritte Korb... (2012). Der dritte Korb aus der Perspektive der Wissenschaftsverlage. Dyskusja na konferencji Plagiat und Urheberrecht, 29-30.03.2012 r., Bauhaus-Universität Weimar.
 • Dyrektywa (2001). Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym [online]. Dziennik Urzędowy L 167, 22/06/2001 P.0010 – 0019; [dostęp: 12.06.12]. Dostępny w World Wide Web: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:PL:HTML>.
 • Fournier, Johannes (2011). Open Access in Deutschland. Anmerkungen und Beobachtungen [online]. Open-Access-Tage, Regensburg 4-5.10.2011; [dostęp: 25.01.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://open-access.net/fileadmin/OAT/OAT11/20111004_OAT_Regensburg__Fournier_.pdf>.
 • Fraunhofer (2010). Annual Report 2010 [online]. Fraunhofer-Gesellschaft; [dostęp: 25.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/en/Publications/AnnualReport_2010.pdf>.
 • Helmholtz (2011). Geschäftsbericht 2011[online]. Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren; [dostęp: 25.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.helmholtz.de/fileadmin/user_upload/microsites/gb_2011/Helmholtz_GB2011.pdf>.
 • Hochschulrektorenkonferenz (2011). Hochschulen in Zahlen [online]; [dostęp: 16.01.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.hrk.de/de/download/dateien/Hochschulen_in_Zahlen_2011.pdf>.
 • Kommission Zukunft der Informationsinfrastruktur (2011). Empfehlungen der Kommission Zukunft der Informationsinfrastruktur im Auftrag der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz des Bundes und der Länder [online]. April 2011; [dostęp: 25.01.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.allianzinitiative.de/fileadmin/user_upload/KII_Gesamtkonzept.pdf>.
 • Metzger, Axel (2011). Die urheberrechtliche Gestaltung von Open Access Repositorien. [online]. Infrastruktur Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft; [dostęp 25.01.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.iuwis.de/sites/default/files/iuwis--gutachten-metzger.pdf>.
 • MPG (2011). Jahresbericht 2011 [online]. Max-Planck-Gesellschaft; [dostęp: 25.08.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.mpg.de/5823445/L_Jahresbericht_2011.pdf>.
 • Müller, Uwe; Schirmbacher, Peter (2009). Der „grüne Weg zu Open Access” – Aktuelle Entwicklungen in Deutschland. Cms-journal [online], Nr. 32, S. 41-46; [dostęp: 20.01.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://edoc.hu-berlin.de/cmsj/32/mueller--uwe-41/XML/Mueller-41_xdiml.xml>.
 • Schirmbacher, Peter (2010). On the way to a worldwide visible open access repository [online]. ICDL Proceedings. International Conference on Digital Libraries New Delhi 23.02.2010 – 26.02.2010; [dostęp: 1.02.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://edoc.hu-berlin.de/oa/conferences/reEf8CK6QUcM/PDF/25fyhehHu3mIo.pdf>.
 • Pampel, Heinz (2011). Open Access Publikationsgebühren. Erfahrungen und Diskussionen in der Helmholtz Gemeinschaft [online]. Open Access Tage, Regensburg 4-5.10.2011; [dostęp: 25.01.2012]. Dostępny w World Wide Web: <http://open-access.net/fileadmin/OAT/OAT11/Pampel_session_pubfonds.pdf>.
 • Schmoch, Ulrich (2011). Germany: The Role of Universities in the Learning Economy. In: Universities in Transition. The Changing Role and Challenges for Academic Institutions. Ed. by Bo Göransson, Claes Brundenius. New York: Springer, pp. 261-282.
 • Urheberrechtsgesetz (2011). Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 53 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist. Bundesgesetzblatt I S. 3044.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04ff3b60-8783-4028-aba1-29196c348091
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.