Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 17 | 1-286

Article title

Wyjaśnianie polityki

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prezentowany tom Studiów Politologicznych jest poświęcony wyjaśnianiu polityki – kluczowej kategorii badań politologicznych. Według podejścia ewolucjonistycznego, polityka powstała na pewnym etapie rozwoju gatunku ludzkiego. Narodziła się jako forma aktywności społecznej wówczas, kiedy ludzie byli w stanie grupować się, wspólnie prowadzić systematyczną, kontynuowaną w czasie działalność gospodarczą. Dojrzewała w warunkach wysokiego zagęszczenia populacji. Niedostatek zasobów nasilał rywalizację o dobra, a tym samym wymuszał współpracę i grupowanie się ludzi w określone całości społeczne. Pogłębiająca się kooperacja prowadziła do powstawania stosunków władzy, które utrwalały się w wyniku sprawnego kierowania zbiorowościami ludzkimi i zapewniania im bezpieczeństwa. Jak dowodzą autorzy tekstów zamieszczonych w przedkładanym tomie, polityka koncentruje się na czynnościach związanych z utrzymywaniem ludzkich zbiorowości w zjednoczonej postaci, zdolnych dzięki użyciu wszystkich dostępnych im środków istnieć w wielkiej przestrzeni. W efekcie rywalizacji między takimi zbiorowościami możliwe jest nie tylko zachowanie, ale również poszerzanie dostępu do cenionych zasobów kosztem zbiorowości słabszych politycznie lub pozbawionych cechy polityczności.

Year

Volume

17

Pages

1-286

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-050251a9-b8ee-4a48-bf4f-ba0edb0c9f11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.