Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 20 | 2 | 2-6

Article title

Koncepcja projektu badań strategii marketingu międzynarodowego polskich eksporterów

Authors

Content

Title variants

EN
A concept for analysing the international marketing strategies adopted by Polish exporting companies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje założenia koncepcyjne i metodyczne projektu badań nad strategiami polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych, zrealizowanych w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych” Jego celem było poznanie przesłanek i motywów internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz ocena ich strategii marketingowych na rynkach zagranicznych. Artykuł jest ramową prezentacją projektu, jego celów, założeń i struktury problemów, zrealizowanych w toku badań. Obejmuje 3 części. W pierwszej zaprezentowano ogólne cele badań i kontekst uzasadnienia projektu. Druga przedstawia metodologię badań w nawiązaniu do problemów, jakie przysparza realizacja badań w środowisku międzynarodowym. W części trzeciej ukazano syntezę rezultatów badań poprzez podstawowe obszary studiów i analiz — zakres i formy odzwierciedlenia internacjonalizacji w misji polskich eksporterów, strategie wejścia, strategie obecności oraz kompozycja marketingu-mix na rynkach międzynarodowych.
EN
The paper presents the conceptual and methodological assumptions of the research study of the strategies adopted by Polish exporters in international markets, implemented under the grant of the Ministry of Science and Higher Education ”Corporate Marketing Strategies in International Markets”. The objective of the project is to identify the reasons for the internationalization of Polish enterprises and to assess their marketing strategies in overseas markets. The paper presents the framework of the project, its objectives and structure in the course of its implementation. It is composed of three parts. The first part identifies the general objectives of the research study and the reasons for undertaking the project. The second part presents the research methodology in the context of problems posed by the analyses conducted in an international environment. The third part of the paper is a review of the synthetic results of the study and analyses, presenting the reflection of the internationalization process in the mission statements of Polish exporters, their entry and business presence strategies as well as the marketing-mix composition in international markets.

Year

Volume

20

Issue

2

Pages

2-6

Physical description

Dates

published
2013-02-20

Contributors

author
  • Uniwersytet Ekonowmiczny w Krakowie
  • Katedra Marketingu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0502ae9e-195a-4f2c-b01e-042f4c10812b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.