Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 466 | 146-156

Article title

Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki na sudeckim przygranicznym obszarze górskim

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy turystyka na sudeckim przygranicznym obszarze górskim rozwija się w sposób zrównoważony. W tym celu przeanalizowano zróżnicowanie w przestrzennym rozmieszczeniu bazy noclegowej i wyłoniono jednostki administracyjne charakteryzujące się dużą pojemnością recepcyjną. Posługując się przykładem gminy Karpacz, pokazano wpływ koncentracji ruchu turystycznego na aspekty ekonomiczne i środowisko przyrodnicze. Rozważania te zostały poprzedzone krótką charakterystyką obszaru badawczego.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0509f10c-e82d-4314-a9e3-672589c138cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.