PL EN


Journal
2013 | 37 | 69-84
Article title

Pierwszy krok w chmurach: o teorii siedliska wydarzeniowego Alaina Badiou

Content
Title variants
EN
The first step in the clouds: On Alain Badiou’s theory of the evental site
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z tytułem najważniejszej książki Alaina Badiou, L’être et l’événement, jego myśl rozpada się na dwie części: tę dotyczącą bytu oraz tę, w której na pierwszy plan wysuwa się to, co wobec bytu inne, czyli kategoria wydarzenia. Pierwsza część ogranicza się do ustaleń nauki, przepisując na język ontologii aksjomaty teorii zbiorów, by na pewnym etapie, wyczerpawszy swój koncepcyjny potencjał, ustąpić miejsca filozofii. Zadanie tej ostatniej polega na metodycznym opisie możliwości zawartych w wykraczającym poza ontologię „cudzie” wydarzenia. Na pograniczu ontologii i filozofii Badiou umieszcza siedlisko wydarzeniowe. Stanowi ono rodzaj matematycznego odpowiednika kartezjańskiej „szyszynki”, a zarazem ostatnie pojęcie systemu francuskiego filozofa, którego zrozumienie nie wymaga skoku w metafizyczne zaświaty, jakim jest w swej istocie kategoria wydarzenia. Siedlisko wydarzeniowe nie przesądza o możliwości pojawienia się wydarzenia, lecz pozwala określić miejsce, w którym można sensownie oczekiwać jego nadejścia. W swoim artykule podejmuję się rekonstrukcji tego kluczowego pojęcia systemu teoretycznego Badiou.
EN
In line with the title of Alain Badiou’s main book, Being and Event, his thought breaks down into two components: one that deals with being, and another where pride of place is given to the being’s other, namely the category of event. The former involves scientific findings, which rewrite the axioms of the set theory for the purposes of ontology. Only the second part is properly philosophical, describing the possibilities provided by the otherworldly “miracle” of the event. On the very border between ontology and philosophy Badiou places the evental site: the last concept of Badiou’s system that is fully intelligible without resorting to the metaphysical leap known as the event. The evental site does not settle the matter of the event’s actual occurrence but it allows us to sensibly determine the place or site of its coming. In my paper I undertake the task of reconstructing this crucial concept of Badiou’s system.
Journal
Year
Issue
37
Pages
69-84
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Badiou [1982] – A. Badiou, Théorie du sujet, Éditions du Seuil, Paris 1982.
 • Badiou [1985] – A. Badiou, Peut-on penser la politique?, Éditions du Seuil, Paris 1985, s. 73.
 • Badiou [1990] – A. Badiou, Le Nombre et les nombres, Éditions du Seuil, Paris 1990.
 • Badiou [1998a] – A. Badiou, Court traité d’ontologie transitoire, Éditions du Seuil, Paris 1998.
 • Badiou [1998b] – A. Badiou, Abrégé de métapolitique, Éditions du Seuil, Paris 1998.
 • Badiou [2001] – A. Badiou, Politics and Philosophy: An Interview with Alain Badiou, [w:] idem, Ethics, trans. P. Hallward, Verso, London–New York 2001.
 • Badiou [2004] – A. Badiou, The Event as Trans-Being, [w:] idem, Theoretical Writings, trans. R. Brassier, A. Toscano, Continuum, London–New York 2004.
 • Badiou [2005] – A. Badiou, Le Siècle, Éditions du Seuil, Paris 2005.
 • Badiou [2006] – A. Badiou, Logiques des Mondes. L’Être et l’événement, 2, Éditions du Seuil, Paris 2006.
 • Badiou [2007] – A. Badiou, Philosophy as Biography, „The Symptom” (9) 2007, dostępne: http://www.lacan.com/symptom9_articles/badiou19.html [04.11.2012].
 • Badiou [2010] – A. Badiou, Byt i zdarzenie, tłum. P. Pieniążek, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • Badiou [2012] – A. Badiou, Co to znaczy żyć?, tłum. B. Kuźniarz, „Kronos” (1) 2012.
 • Wittgenstein [2000] – L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2000.
 • Wolniewicz [2000] – B. Wolniewicz, O Traktacie, [w:] L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-050cb13d-b535-490a-a337-4a7111ab59a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.