Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 | 1 | 24-31

Article title

Pojęcie przedsiębiorstwa a rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 i pomoc de minimis

Content

Title variants

EN
The concept of an undertaking and Regulation 1407/2013 and de minimis aid Table of contents

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule odniesiono się do nowego rozporządzenia w przedmiocie pomocy de minimis w prawie Unii Europejskiej i wprowadzonego do niego pojęcia „przedsiębiorstwa”. Opisano w nim przymioty przedsiębiorstwa i kryteria uznawania różnych jednostek gospodarczych za jedno przedsiębiorstwo na potrzeby pomocy de minimis.
EN
This paper addresses the new de minimis regulation and outlines the concept of an undertaking, which is used by this regulation. The paper catalogues the features of an undertaking and discusses the new possibilities of classifying an enterprise as a single undertaking for the purposes of de minimis aid.

Year

Volume

3

Issue

1

Pages

24-31

Physical description

Dates

published
2014-03-01

Contributors

 • Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

References

 • de Cecco F., State Aid and the European Economic Constitution, Imprint, Oxford–Portland 2013
 • Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002
 • Faul J. , Nikpay A., The EC Law of Competition, Oxford University Press, Oxford 2007
 • Kaznowski A., Stasiak M., Komentarz do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, wersja elektroniczna SIP LEX, 2012
 • Kurcz B., Pomoc państwa – wybrane zagadnienia, wersja elektroniczna SIP Legalis, 2009
 • Materna G., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
 • Nyssens H., De minimis, [w:] Mederer W., Pesaresi N., Van Hoof M. (red.), EU Competition Law, Vol. IV – State Aid, Deventer – Heverlee 2008
 • O’Donoghue R., Padilla A.J., The Law and Economics of Article 82 EC, Hart Publishing, Oxford–Portland 2006
 • Quigley C., EuropeanState Aid Law and Policy, Hart Publishing, Oxford–Portland 2009
 • Rose V., Bailey D. (red.), Bellamy&Child EU Law of Competition 7e, Vol. I, Oxford University Press, Oxford 2013

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0511fc50-c7da-43cf-a40c-bd7a433b7481
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.