PL EN


2014 | 3 | 1 | 24-31
Article title

Pojęcie przedsiębiorstwa a rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 i pomoc de minimis

Content
Title variants
EN
The concept of an undertaking and Regulation 1407/2013 and de minimis aid Table of contents
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule odniesiono się do nowego rozporządzenia w przedmiocie pomocy de minimis w prawie Unii Europejskiej i wprowadzonego do niego pojęcia „przedsiębiorstwa”. Opisano w nim przymioty przedsiębiorstwa i kryteria uznawania różnych jednostek gospodarczych za jedno przedsiębiorstwo na potrzeby pomocy de minimis.
EN
This paper addresses the new de minimis regulation and outlines the concept of an undertaking, which is used by this regulation. The paper catalogues the features of an undertaking and discusses the new possibilities of classifying an enterprise as a single undertaking for the purposes of de minimis aid.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
24-31
Physical description
Dates
published
2014-03-01
Contributors
 • Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
References
 • de Cecco F., State Aid and the European Economic Constitution, Imprint, Oxford–Portland 2013
 • Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002
 • Faul J. , Nikpay A., The EC Law of Competition, Oxford University Press, Oxford 2007
 • Kaznowski A., Stasiak M., Komentarz do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, wersja elektroniczna SIP LEX, 2012
 • Kurcz B., Pomoc państwa – wybrane zagadnienia, wersja elektroniczna SIP Legalis, 2009
 • Materna G., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
 • Nyssens H., De minimis, [w:] Mederer W., Pesaresi N., Van Hoof M. (red.), EU Competition Law, Vol. IV – State Aid, Deventer – Heverlee 2008
 • O’Donoghue R., Padilla A.J., The Law and Economics of Article 82 EC, Hart Publishing, Oxford–Portland 2006
 • Quigley C., EuropeanState Aid Law and Policy, Hart Publishing, Oxford–Portland 2009
 • Rose V., Bailey D. (red.), Bellamy&Child EU Law of Competition 7e, Vol. I, Oxford University Press, Oxford 2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0511fc50-c7da-43cf-a40c-bd7a433b7481
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.