Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 7 | 16-22

Article title

Uwagi dotyczące wybranych instytucji w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Authors

Content

Title variants

EN
A few remarks on selected institutions proposed in the Draft Amendments to the Polish Competition Act

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W krótkim artykule odnotowane zostały najważniejsze z instytucji proponowanych w obecnie procedowanym projekcie ustawy nowelizującej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Stanowią one pewne novum w polskim prawie ochrony konkurencji. Najważniejsze z nich to zmiany w zakresie kontroli koncentracji wprowadzające postępowanie dwuetapowe oraz regulacja przeciwdziałająca obchodzeniu obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonywanej częściami, wprowadzenie odpowiedzialności osób zarządzających za naruszenia prawa antymonopolowego, instytucja dobrowolnego poddania się karze (settlements) oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów prawa z zakresu ochrony konsumentów. Autor starał się przedstawić nie tylko wątpliwości związane z proponowanymi instytucjami, w szczególności trudności, jakie mogą się pojawić w praktyce ich stosowania, ale także te elementy, które zasługują na pozytywną ocenę.
EN
In this short article, the author mentions key legal institutions proposed in the 2013 Draft Amendment Act to the Polish Competition and Consumer Protection Act. It is the first time for all of these institutions to appear in the domestic competition law system. Key among them is the introduction of two-phase merger control proceedings and protection against abusing merger control rules where a concentration is conducted in multiple steps. Important is also the introduction of managers’ responsibility for competition law breaches as well as voluntary submission to penalties (settlements). Public disclosure of a possible violation of consumer law, that might cause significant loss or unfavorable consequences for a broad range of consumers, is also of note. The author aims not only to present the various doubts concerning these new institutions, in particular what obstacle might appear in legal practice, but also present those amendments, which should be evaluated positively.

Year

Volume

2

Issue

7

Pages

16-22

Physical description

Dates

published
2013-11-30

References

  • Krajewska E., Settlement w świetle doświadczeń europejskich – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, iKAR 2012, nr 4(1)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-051b403d-272c-4e02-9d42-27c4022fe2a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.