PL EN


2017 | 473 | 489-497
Article title

Internet rzeczy w infrastrukturze portu lotniczego jako element usprawnienia obsługi ruchu turystycznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań są zastosowania technologii Internetu rzeczy w transporcie lotniczym. Rozwiązania w ramach Internetu rzeczy wzbudzają od kilku lat coraz większe zainteresowanie, zwłaszcza że upatruje się w nim kolejnej rewolucji technologicznej porównywalnej z upowszechnieniem technologii mobilnych lub sieci społecznościowych. Celem pracy jest określenie możliwości zastosowania Internetu rzeczy w transporcie lotniczym oraz identyfikacja tego typu rozwiązań wdrożonych w zmodernizowanej infrastrukturze krakowskiego lotniska. W części teoretycznej przeprowadzono kwerendę literatury polskiej i anglojęzycznej poświęconej zagadnieniu Internetu rzeczy. Dla realizacji postawionych celów badawczych zastosowano metodę wywiadu oraz studium przypadku. Wyniki umożliwiają wyciągnięcie wniosków dotyczących przyszłości drugiego co do wielkości lotniska w Polsce oraz wskazanie obszarów potencjalnego wprowadzenia rozwiązań Internetu rzeczy w przyszłości.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-051b8a28-4ae2-4f42-8e58-4653d8d49dcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.