Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 42 | 3 (161) | 31-52

Article title

ZARYS UWARUNKOWAŃ FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI IMIGRANCKICH – PROPOZYCJA MODELU WYJAŚNIAJĄCEGO

Content

Title variants

EN
AN OUTLINE OF THE CONDITIONS OF IMMIGRANT ORGANIZATIONS’ FUNCTIONING – A PROPOSITION OF AN EXPLANATORY MODEL

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Organizacje imigranckie są ważną formą zaangażowania społecznego migrantów ze względu na funkcje pełnione przez nie dla państwa przyjmującego i wysyłającego oraz samej diaspory. Pomimo wielokrotnie artykułowanej przez badaczy potrzeby podjęcia holistycznych badań nad problematyką funkcjonowania tychże organizacji (również w rodzimej literaturze przedmiotu w odniesieniu do organizacji polonijnych), wiedza w tym obszarze pozostaje raczej fragmentaryczna. Przeprowadzony przegląd literatury wskazuje bowiem na brak spójnego modelu opisującego i wyjaśniającego uwarunkowania stanu organizacji imigranckich. Artykuł ma na celu przedstawienie założeń nowego modelu eksplanacyjnego w oparciu o wyniki badań własnych i dotychczas proponowane w literaturze przedmiotu koncepcje.
EN
Immigrant organizations are one of the key forms of social involvement of migrants, due to the central role that they play with respect to immigrants, the host state, and the country of origin. However, despite numerous calls for holistic research on immigrant organizations’ functioning, knowledge in this field remains rather limited. The conducted literature review demonstrates lack of a coherent model describing and explaining factors affecting the statusof immigrant organizations. The aim of this paper is to present assumptions of a proposed explanatory model which builds on the authors’ own elaborations and various concepts already present in the source literature.

Contributors

author
  • Instytut Zachodni im. Zbigniewa Wojciechowskiego
  • Instytut Zachodni im. Zbigniewa Wojciechowskiego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-051eff6e-e70a-4091-bb22-d5c8dbe9f7fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.