PL EN


2013 | 40 | 4(469) | 11-18
Article title

Ryzyko niesamodzielności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The risk of dependence in the case law of the European Court of Justice
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents a legal analysis of the concept of risk based on the dependence of EU law and the European Court of Justice. In addition, an important part of this text is to present the German law on care insurance, the solutions have been recognized by the European Commission to be incompatible with the treaty law on the freedom to provide services. Issues raised in it are important to national and EU for long-term care. One must bear in mind that the long-term care has a transnational dimension in the legal and financial implications.
PL
W artykule przedstawia się analizę prawną pojęcia ryzyka niesamodzielności na podstawie prawa UE i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ponadto ważnym elementem tego tekstu jest przedstawienie prawa niemieckiego dotyczącego ubezpieczenia pielęgnacyjnego, którego rozwiązania zostały uznane przez Komisje Europejska za niezgodne z prawem traktatowym dotyczącym swobody świadczenia usług. Problemy w nim podniesione są ważne dla prawa krajowego i unijnego dotyczącego opieki długoterminowej. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że opieka długoterminowa ma wymiar ponadnarodowy w zakresie skutków prawnych i finansowych.
Year
Volume
40
Issue
Pages
11-18
Physical description
Contributors
  • Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
  • Y. Jorens, Some preliminary remarks on LTC-sys- tems, tekst przygotowany w ramach zespołu Think Tank w projekcie "Training and reporting on European Social Security", Ghent University, s. 1-10.
  • Some preliminary remarks on LTC-systems, "Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW" 2012, nr 1, s. 71-75.
  • Joint report on social protection and social inclusion2008, European Commission, Brussels 2008, ec.europa.eu/employment_social/spsi/joint_reports_en.htm
  • F. Marhold, Modernisation of European Coordination of Sickness Benefits, "European Journal of Social Security" 2009, nr 1-2, s. 119-132.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-051fadbf-c493-4297-9091-94ed78105974
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.