PL EN


2017 | 2/2017 (24), cz.1 | 18-29
Article title

Internet as a Tool to Promote Women’s Entrepreneurship. Selected Aspects

Content
Title variants
PL
Internet jako narzędzie wspierania przedsiębiorczości kobiet. Wybrane problemy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
łalności gospodarczej. Obrazuje to fakt, że firmy aktywne w Internecie tworzą więcej miejsc pracy, w porównaniu z przedsiębiorstwami, które jeszcze nie weszły do sieci. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu możliwości, jakie daje Internet właścicielom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ostatnim czasie widoczne są zmiany w sposobie korzystania z Internetu, który staje się powszechnym kanałem wymiany dóbr i usług. Aktywne uczestnictwo w sieci umożliwia zarówno sprawną obsługę finansową przedsięwzięcia o charakterze rozwojowym, jak również pozyskiwanie niezbędnych informacji, zawieranie kontaktów czy poszukiwanie pracowników. Autorzy starali się przede wszystkim przedstawić znaczenie tego narzędzia w kontekście wspierania przedsiębiorczości kobiet. Internet stanowi ważne narzędzie w kontekście aktywności kobiet – przedsiębiorców ze względu na możliwość elastycznej organizacji pracy, ułatwiającej godzenie roli rodzicielskiej z działalnością zawodową. Stąd też celowe jest badanie świadomości, poziomu wykorzystania i ograniczeń w użytkowaniu różnego rodzaju narzędzi i aplikacji internetowych.
EN
The Internet is an important tool in the context of activity of women-entrepreneurs due to the possibility of flexible work organization, hence it facilitates the reconciliation of the parental role with professional activity. Therefore, it is advisable to study the awareness, the level of use and limitations on the use of various kinds of virtual tools and applications. This article is of a review and conceptual nature but also relies on the results of previous studies conducted by the authors.
Year
Pages
18-29
Physical description
Dates
published
2017-10-10
Contributors
 • Faculty of Engineering Management, Poznan University of Technology
 • Faculty of Engineering Management, Poznan University of Technology
author
 • Faculty of Engineering Management, Poznan University of Technology
References
 • Balcerzak-Paradowska, B., Bednarski, M., Głogosz, D., Kusztelak, P., Ruzik-Sierdzińska, A. and Mirosław, J. (2011). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Warszawa: PARP.
 • Chodak, G. (2010). Internet jako dodatkowy kanał dystrybucji – efekt synergii czy kanibalizmu. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 62(9), 8–15.
 • Chodak, G. and Ropuszyńska-Surma, E. (2004). Możliwości oraz bariery wykorzystania internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.
 • Fisher, H. (2003). Pierwsza płeć. Warszawa: Wyd. Jacek Santorski & Co. Internet World Stats. Usage and Population Statistics. Retrieved from: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm (18.06.2016).
 • Jahn, B., Kunz, W.H. and Meyer, A. (2013). The role of social media for luxury-brands – Motives for consumer engagement and opportunities for businesses. Retrieved from: http://papers.ssrn.com (15.07.2016).
 • Kaczor, D. (2015). Małe i średnie przedsiębiorstwa w Internecie. Retrieved from: http://semahead.pl/blog/male-i-srednie-przedsiebiorstwa-w-internecie.html (6.07.2016).
 • Komunikat z badań CBOS, Internauci 2015 (2015). No. 90/2015. Warszawa. Kumar, V. and Dange, U. (2012). A study of factors affecting online buying behavior: A conceptual model. Retrieved from: http://papers.ssrn.com (01.08.2016).
 • Lambrecht, A. and Tucker, C.E. (2013). When does retargeting work? Information specificity in online advertising. Journal of Marketing Research, 50(5),561–576.
 • Leicht, R. and Lauben-Ulbrich, M. (2005). Soloselbstandige Frauen in Deutschland: Entwicklung, wirtschaftliche Orientung und Ressourcen. Retrieved from: www.ifm.uni-mannheim.de/unter/fsb/nr3.pdf (12.07.2016).
 • Łuczka, T. (2013). Makro i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Małecki, B. (2008). Marketing i reklama w Internecie. Warszawa: PARP.
 • Mail, R., Gołoś, A., Szczerbacz, K. and Walkiewicz, P. (2010). Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw. Raport z badania. Warszawa: PARP.
 • Martin, R.J. and Osberg, S. (2007). Social entrepreneurship: The case for a definition. Stanford Social Innovation Review, Spring.
 • Moroz, M. (2013). Efekty budowania wizerunku marki poprzez serwisy społecznościowe – badanie opinii internautów pokolenia y. Studia Ekonomiczne, 157, Wykorzystanie nowych mediów w public relations, 123–132. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • PARP (2014). Global Entrepreneurship Monitor. Polska. Raport z badań 2013. Warszawa.
 • Pawlak, J. (2013). Promocja internetowa mikro i małego przedsiębiorstwa w portalu społecznościowym Facebook. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 752, Ekonomiczne problemy usług No. 102, 136–144. Szczecin. Raport e-commerce Polska 2015 (2015). Retrieved from: www.gemius.pl (12.07.2016).
 • Rembiasz, M. (2014). Dojrzała przedsiębiorczość – wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 799, Ekonomiczne problemy usług No. 111, 165–174. Szczecin.
 • Rembiasz, M. (2016). Entrepreneurship of single mothers: Selected economic and social aspects. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 68, 167–179.
 • Riyadh, A.N., Bunker, D. and Rabhi, F. (2010). Barriers to e-finance adoption in small and medium enterprises (SMEs) in Bangladesh. In: E-finance in SMEs. 5th Conference on Qualitative Research in IT, Brisbane.
 • Robb, A., Coleman, S. and Stangler, D. (2014). Source of economic hope: Women’s entrepreneurship, Kansas City: Ewing Marion Kauffman Foundation. Siemieniak, P. and Łuczka, T. (2016). Przedsiębiorczość kobiet. Wybrane aspekty ekonomiczne i psycho-kulturowe. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 • Siemieniak, P. (2015). Wybrane problemy przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848, Ekonomiczne problemy usług No. 116, 169–179. Szczecin.
 • Śledziewska, K. and Włoch, R. (2015). Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw. DELab report. Warszawa: DELab UW.
 • Śledziewska, K., Gabryelczyk, R. and Włoch, R. (2015). Go digital! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSP. DELab working paper, No. 1.
 • Talar, S. and Kos-Łabędowicz, J. (2014). Internet w działalności polskich przedsiębiorstw. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Wasilczuk, J. (2014). Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 799, Ekonomiczne problemy usług No. 111, 196–206. Szczecin.
 • Wojciechowska, Z. (2012). Macierzyństwo – czynnik wykluczenia na współczesnym rynku pracy czy szansa dla nowych rozwiązań w kobiecej karierze? Edukacja Dorosłych, 1, 75–88.
 • Zabierowski, P., Węcławska, D., Tarnawa, A., Zadura-Lichota, P. and Bratnicki, M. (2012). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2011. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 • http://www.promocjakobiet.pl (3.06.2016)
 • http://fundacjamama.pl (1.03.2016)
 • http://miastomamy.wix.com/fundacjag10#!aktualnoci/c11hh (2.07.2016)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-052694ce-98eb-44a1-98e1-4295ec1bf86e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.